Wystawa "Prawa człowieka w obiektywie. 60 lat Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka".

Wystawa przedstawia 45 fotografii, które zakwalifikowane zostały do drugiego etapu konkursu Amnesty International, o tym samym tytule, który odbył się w listopadzie ubiegłego roku. Wernisaż wystawy odbył się w środę 25 lutego. (więcej)
Konkurs -Prawa człowieka w obiektywie- zorganizowany został z okazji obchodów 60. rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, która przypadła 10 grudnia 2008 roku. Dokument ten, zawierający 30 artykułów, jest najważniejszym dokumentem dotyczącym praw człowieka, który państwa Narodów Zjednoczonych podpisały 10 grudnia 1948 roku. Organizatorzy konkursu pragnęli fotograficy z całej Polski – zarówno zawodowi, jak i hobbistyczni -pokazali czym dla nich są prawa człowieka, w jaki sposób kształtują życie ich i oraz ludzi, którzy ich otaczają. 
Jury konkursowe w składzie: Andrzej Świetlik – wybitny polski fotografik, współtwórca grupy artystycznej Łódź Kaliska, Jerzy Katolik – prezes Zarządu Corporate Services Sp. z o.o. oraz Adam Sanocki – członek Zarządu Amnesty International wybrali 60 fotografii, które oglądać będzie można podczas wystawy.
Wśród zakwalifikowanych do finału fotografii użytkownicy portalu PlFoto.com wybrali 12 zwycięskich prac, z których powstał unikatowy kalendarz Amnesty International na rok 2009.
Partnerem wystawy jest Medikon Polska – wyłączny dystrybutor marki Ilford I partner graficzny firmy Epson w Polsce.

O Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka.

Deklaracja zawiera prawa osobiste, obywatelskie, polityczne, ekonomiczne i społeczne. Rozciągają się one od praw do życia i bezpieczeństwa – takich jak prawo do wody, pożywienia, zdrowia, czy wolność od tortur – do tych, które pozwalają na pełne uczestnictwo w tym życiu, takich jak wolność od dyskryminacji, wolność wypowiedzi, prawo do edukacji, zrzeszania się i wolność wyznania.
Prawa człowieka są niepodzielne, nienaruszalne i niezbywalne, nie można się ich zrzec ani bezprawnie ograniczyć. Są współzależne – jeśli zagrożone jest jedno z nich, zagrożone są wszystkie.
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka określa prawa człowieka, które mają zasadnicze znaczenie dla godności oraz rozwoju każdego człowieka. Obowiązkiem każdego rządu na całym świecie jest respektowanie, obrona i zagwarantowanie przestrzegania praw człowieka wszystkich ludzi na ich terytorium. Amnesty International stara się wywierać na władze naciski, by obowiązek ten uznawały i wypełniały.
Pobierz kalendarz

"Wszyscy ludzie rodzą się wolni" – ilustrowana Powszechna Deklaracja Praw Człowiekadla najmłodszych i nie tylko – najnowsza publikacja Amnesty International

Tematy