Wyzwanie: kryzys klimatyczny

Wyzwania dla praw człowieka i praworządności, z którymi mierzy się współczesny świat.

Kryzys klimatyczny to dziś „gorący temat”. Media co chwilę bombardują nas informacjami o pobiciu kolejnych rekordów temperatury, pożarach na niespotykaną wcześniej skalę czy topnieniu lodowców. Kryzys, który nam grozi, wpływa też na prawa człowieka, do czego wielokrotnie odnosiły się międzynarodowe instytucje, np. Rada Praw Człowieka przy ONZ, w swoich rezolucjach.

Zgodnie z Art. 28. Powszechnej deklaracji praw człowieka „Każdy człowiek ma prawo do takiego porządku społecznego i międzynarodowego, w którym prawa i wolności zawarte w niniejszej Deklaracji byłyby w pełni realizowane”. Kryzys klimatyczny narusza ten porządek, co będzie mieć wpływ na realizację prawa do życia, wolności i bezpieczeństwa, prawa do zdrowia, żywności, mieszkania, wody czy czystego środowiska.

Konsekwencje kryzysu klimatycznego dla praw człowieka:

  • Prawo do życia – 400 tys. przedwczesnych zgonów rocznie wywołanych zmianami klimatu.
  • Prawo do żywności – 20% wzrost poziomu globalnego głodu i niedożywienia do 2050 roku.
  • Prawo do mieszkania – 26,4 miliona osób wewnętrznie przesiedlonych rocznie z powodu klęsk żywiołowych od 2008 roku.
  • Prawo do wody i urządzeń sanitarnych – wraz ze wzrostem średniej temperatury powyżej 2 stopni miliard ludzi doświadczy poważnego ograniczenia zasobów wodnych.
  • Prawo do zdrowia – 23% ludności w środkowej Afryce Subsaharyjskiej i 62% w środkowej Azji Południowej będzie narażona na zwiększone ryzyko śmierci i złego stanu zdrowia.

Amnesty International uważa, że kryzys klimatyczny to także kryzys praw człowieka. Dlatego wzywamy państwa do podjęcia działań, które zminimalizują wpływ kryzysu klimatycznego na prawa człowieka i zapewnienia ochrony osobom, które najbardziej doświadczają negatywnych konsekwencji tego kryzysu.

Rekomendacje Amnesty International w sprawie kryzysu>>