Zakończyć bezprawne ataki i udzielić pomocy humanitarnej

-Ta straszliwa liczba ofiar rośnie z powodu niedostępności opieki lekarskiej dla setek poszkodowanych. Służbie zdrowia w Gazie zawsze brakowało sprzętu, leków i personelu, a przedłużająca się blokada jeszcze pogorszyła sytuację. Obecnie nie jest w stanie poradzić sobie z tak wielką liczbą ofiar.-
Izrael musi zapewnić rannym dostęp do szpitali w Izraelu, a także we Wschodniej Palestynie i na pozostałych obszarach Zachodniego Brzegu. Władze Egiptu również powinny otworzyć swoje szpitale dla tych, którzy potrzebują pomocy niedostępnej w Gazie. Muszą również zapewnić, że ich wojska graniczne nie będą używać siły przeciwko uciekającym przed bombardowaniami. Administracja Hamasu musi również zapewnić, że jej siły bezpieczeństwa w żadnym wypadku nie będą powstrzymywać rannych i chorych przed próbami opuszczenia Gazy.
Pomimo twierdzeń władz Izraela, że nie ma przeszkód w transporcie pomocy humanitarnej do Gazy, rzeczywistość jest inna: w ostatnich miesiącach pozwalano dostarczać zaledwie ułamek tego, co jest potrzebne.
-Celowe pozbawianie przez Izrael półtora miliona ludzi żywności i innych koniecznych do życia dostaw jest absolutnie nie do zaakceptowania. Taka polityka nie może być uzasadniona względami bezpieczeństwa ani jakimikolwiek innymi i musi być natychmiast przerwana- – mówi Amnesty International. -Izrael musi zapewnić międzynarodowym organizacjom humanitarnym swobodny i bezpieczny dostęp do poszkodowanych w Gazie.-
Amnesty International powtórzyła dziś swoje wezwanie do zakończenia bezprawnych i nierozważnych izraelskich ataków na gęsto zaludnione tereny mieszkalne, które od 27 grudnia zabiły ponad 300 Palestyńczyków, w tym wielu nieuzbrojonych cywilów i policjantów nie biorących udziału w walkach.
Amnesty International powtórzyła również apel skierowany do Hamasu i innych palestyńskich grup zbrojnych, aby zaprzestały ataków rakietowych na miejscowości w południowym Izraelu, które zabiły w ciągu ostatnich dni dwie osoby i raniły wiele innych.
Po doniesieniach, że w wyniku bombardowania centrów zatrzymań zginęła nieznana liczba więźniów politycznych – członków partii Prezydenta Abbasa Fatah, Amnesty International apeluje o niebombardowanie budynków więziennych. Hamas powinien jak najszybciej poinformować o losie osób więzionych i umożliwić ich rodzinom wizyty, kiedy tylko to możliwe.
Celami izraelskich ataków były domy mieszkalne cywilów i inne budynki, w tym uniwersytet. Aby pogłębić atmosferę strachu, siły izraelskie wysyłają do, jak się wydaje, przypadkowych odbiorców, wiadomości informujące ich, że mają opuścić domy z powodu zbliżającego się ataku lotniczego na ich domy. Wiadomości takie zostały odebrane przez mieszkańców bloku i spowodowały panikę nie tylko wśród adresatów, ale także ich sąsiadów. Podobne praktyki stosowały już siły izraelskie w Gazie i w Libanie w 2006 roku. Wiadomości te zdają się mieć na celu sianie strachu wśród ludności cywilnej, bo w większości sytuacji ataki lotnicze nie mają potem miejsca. Jeżeli taki jest ich cel, praktyka ta musi być natychmiast wstrzymana, bo jest sprzeczna z prawem międzynarodowym.
Społeczność międzynarodowa, zwłaszcza członkowie Kwartetu Bliskowschodniego (ONZ, UE, USA i Rosja), a także państwa Ligi Arabskiej muszą wyjść poza retorykę i wywrzeć efektywny nacisk na obie strony konfliktu, aby zaprzestały łamać prawo międzynarodowe. Wysokie Układające się Strony Konwencji Genewskich powinny rozważyć zorganizowanie nadzwyczajnego spotkania poświęconego reakcji na obecną sytuację.