Zaproszenie na Walne Zgromadzenie

Tegoroczny zjazd rozpoczniemy wcześniej niż zwykle, bo już w piątek o godz. 19:00. Wówczas odbędzie się spotkanie, na którym będziecie mieli okazję dowiedzieć się, czym zajmują się i jak działają Zarząd i Komisja Rewizyjna Amnesty International.
Po spotkaniu z Zarządem pierwsza część integracji – impreza w klubie W Starym Kinie, gdzie będziemy mieli okazję, by się lepiej poznać.
W sobotę zaczynamy obrady Walnego Zgromadzenia. Podczas obrad podejmowane będą decyzje dotyczące m.in. wyboru nowych władz Stowarzyszenia. W tym roku czterem osobom z zarządu kończy się kadencja (są to Mateusz Król, Monika Klimkowska, Janusz Niedbał i Agnieszka Gałka).  Przy okazji obrad odbędzie się prezentacja kampanii dotyczącej tajnych więzień CIA w Polsce.
Wieczorem – kolejna impreza integracyjna. W końcu nie można przepuścić takiej okazji!
W niedzielę od rana odbędą się spotkania dotyczące różnych obszarów działalności Amnesty, m.in. naszych kampanii oraz web aktywizmu. Będzie kilka tematów do wyboru, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Po warsztatach – specjalna atrakcja: gra miejska dotycząca praw człowieka!
Materiały dyskutowane podczas Walnego Zgromadzenia będą sukcesywnie umieszczane na www.aktywakcja.pl.
Wszystkim osobom zainteresowanym kandydowaniem do Zarządu przypominamy, że przy zgłaszaniu kandydatur koniecznie jest przesłanie oświadczenia o niekaralności, gdyż członkowie Zarządu nie mogą być w przeszłości skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Prosimy o przesłanie kandydatur co najmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem (tj. do 6 kwietnia 2013 r.) na adres walne2013(at)amnesty.org.pl – z dopiskiem “kandydatura do Zarządu”. W przypadku braku dostępu do poczty elektronicznej prosimy o przesyłanie zgłoszeń listem poleconym. Zachęcam do kontaktowania się z Zarządem za pomocą forum na www.aktywakcja.pl lub drogą mailową w celu uzyskania informacji o pożądanych merytorycznych kompetencjach kandydatów. Zarząd chętnie odpowie też na inne pytania dotyczące zaangażowania w prace we władzach stowarzyszenia.
Do zobaczenia na Walnym Zgromadzeniu,
Grupa lokalna Amnesty International w Poznaniu
Zgłoszenie na Walne Zgromadzenie należy wysyłać mailowo, na adres [email protected], lub listownie, na adres Stowarzyszenia (formularz do ściągnięcia).