Zaprotestuj przeciwko łamaniu praw człowieka na Białorusi – wyślij list do prezydenta Łukaszenki

Uczestnicy protestów pokojowych są w dalszym ciągu zatrzymywani tylko dlatego, że korzystali ze swoich praw do wolności słowa i zgromadzeń. Działacze opozycji uczestniczący w pokojowych demonstracjach przeciwko wynikom październikowych wyborów i referendum, byli bezprawnie aresztowani i brutalnie traktowani przez milicję. Mówi się, że po demonstracjach w dniu 19 października zatrzymano i pobito około 50 demonstrantów. Anatolij Lebiedźko, przywódca Zjednoczonej Partii Ludowej, w wyniku pobicia doznał wstrząsu mózgu, miał połamane żebra a być może nawet uszkodzone nerki. Czterdzieści osób zostało oskarżonych o udział w lub organizowanie publicznych demonstracji bez zezwolenia. Zostali oni skazani na do 15 dni pozbawienia wolności lub grzywny. (dalej)
Raport Roczny 2005 Amnesty International, fragment nt na temat Białorusi

Raport AI -Suppressing the last voices of peaceful dissent

Dokumenty AI na temat sytuacji praw czlowieka na Bialorusi (w języku angielskim)

Tłumaczenie:   

Apel wyślij do :

President Aleksander G. LUKASHENKO
ul. Karla Marksa 38
220016 g. Minsk, Belarus
Fax: +375 172 22 38 72

E-mail Ambasady Republiki Białoruś w Polsce: [email protected]

Lub poprzez stronę…