Widok na amunicję wojsk izraelskich, obok kilku żołnierzy, w tle pojazd wojskowy.

Zebrane dowody użycia białego fosforu przez izraelską armię w Strefie Gazy  

Program Reagowania Kryzysowego Amnesty International zebrał przekonujące dowody na użycie pocisków artyleryjskich z białym fosforem przez armię izraelską w gęsto zaludnionych obszarach cywilnych w Strefie Gazy, z których wiele można uznać za bezprawne ataki przeprowadzone bez rozróżnienia celu.   

Po atakach na ludność cywilną Izraela przez Hamas oraz inne palestyńskie grupy zbrojne w dniu 7 października, izraelska armia bombardowała Strefę Gazy w bezprecedensowym tempie. Filmy i zdjęcia zweryfikowane przez Laboratorium Dowodów Kryzysowych Amnesty International wskazują, że Izrael używa amunicji z białym fosforem.   

Biały fosfor to substancja zapalająca używana głównie do tworzenia gęstej zasłony dymnej lub oznaczania celów. Spala się w ekstremalnie wysokich temperaturach, gdy jest wystawiony na działanie powietrza i może nadal palić się w ciele. Powoduje ogromny ból i zagrażające życiu obrażenia, nie można gasić go wodą. 


Powyższy tekst jest streszczeniem artykułu. By przeczytać więcej (j. angielski), kliknij poniżej.