Zespół ds. Edukacji Amnesty International w Łodzi zaprasza

Podczas warsztatów uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję zapoznać się z  filozofią i historią praw człowieka oraz systemami ochrony tych praw, jak również zmierzyć się z takimi pojęciami jak tolerancja, dyskryminacja, gender, przemoc, uchodźcy, kara śmierci, homofobia, rasizm i wieloma innymi.
Pragniemy kompleksowo przygotować uczestników i uczestniczki do pracy trenerskiej i działalności edukacyjnej na rzecz praw człowieka w ramach naszej organizacji.
Moduł I – Historia i filozofia praw człowieka. Kara śmierci  na świecie. Problem uchodźców. Prawa ekonomiczne, społeczne i kulturowe.
Moduł II – Gender. Przemoc wobec kobiet. Dyskryminacja. Stereotypy. Uprzedzenia. Społeczeństwo i kultura jako system opresji.
Moduł III – Kompetencje trenerskie. Praca z grupą. Praca w grupie. Rozwiązywanie konfliktów. Superwizja trenerska.
Warunkiem otrzymania certyfikatu trenera/trenerki praw człowieka Amnesty International jest obecność na wszystkich spotkaniach, zaliczenie testu (historia i filozofia praw człowieka) oraz przeprowadzenie 10 godzin praktyk trenerskich.
Szkolenie poprowadzą doświadczeni i wykwalifikowani trenerzy i trenerki Zespołu ds. Edukacji Amnesty International.
Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy  nie zwracają kosztów podróży, noclegów oraz nie zapewniają wyżywienia.
Termin zgłoszeń: 9 listopada 2008.
Warunkiem zgłoszenia jest wypełnienie formularza, który zostanie przesłany każdemu po skontaktowaniu się z nami.
Wyniki rekrutacji: 10 listopada.
Ilość miejsc ograniczona!

Kontakt: [email protected]

Tematy