Zgłoś artykuł do Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International 2004!

Nagrodę otrzyma autor/autorka najlepszego tekstu poświęconego tematyce praw człowieka, opublikowanego w prasie lub Internecie w 2004 r. Wręczenie nagrody-statuetki nastąpi w przypadającym 10 grudnia br. Międzynarodowym Dniu Praw Człowieka.

Laureata/laureatkę wyłoni kapituła w składzie:
–      prof. Andrzej Zoll, Rzecznik Praw Obywatelskich
–      Konstanty Gebert, publicysta
–      Piotr Zaremba, publicysta
–      Krystyna Kurczab-Redlich, publicystka, laureatka Nagrody Dziennikarskiej AI 2003
–      Kinga Dąbrowska, prezeska Amnesty International Polska
Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie tekstu poświęconego tematyce praw człowieka opublikowanego w br. do dnia 30 listopada 2004 r.
Teksty mogą być zgłaszane przez redakcje i dziennikarzy oraz organizacje pozarządowe.

Artykuł należy przesyłać w formie pisemnej lub elektronicznej na adres:
 
Amnesty International
Ul. Marszałkowska 68/70 m.29
00-676 Warszawa
tel./fax. 022-828-56-77
e-mail: [email protected]
www.amnesty.org.pl

Tematy