Agnieszka Jędrzejczyk, dziennikarka OKO.pess przyjmuje nagrodę Pióro Nadziei z ąk Anny Błaszczak Banasiak, dyrektorki Amnesty International Polska i Mikołaja Pietrzaka, adwokata, członek Rady Programowej Stowarzyszenia. Gala wręczenia nagrody w Faktycznym Domu Kultury w Warszawie, 16 marca 2023. Foto: Grzegorz Żukowski.

Zgłoszenia do nagrody medialnej Pióro Nadziei 2023 otwarte!  

Od 3 do 31 stycznia do północy można przesyłać zgłoszenia do nagrody medialnej Amnesty International Pióro Nadziei 2023. Nagroda Pióro Nadziei przyznawana jest co roku za pracę medialną w Polsce, która przyczyniła się do pozytywnej zmiany na rzecz praw człowieka. Laureaci wyróżniani są za pracę medialną w danym roku.

Nagroda Pióro Nadziei to wyróżnienie dla tych, którzy swoją pracą medialną sprawiają, że prawa człowieka rezonują w przestrzeni publicznej. Ich wysiłek, rzetelność i staranność, a także nowatorskie podejście do przedstawiania tematów i historii przekładają się na oddźwięk medialny i społeczny. Do konkursu zgłaszać można kandydatury osób związanych zarówno z mediami tradycyjnymi, tj. prasą, telewizją, radiem, fotografią, jak i mediami nowoczesnymi (blogi, media społecznościowe), a także pisarzy, twórczynie filmowe, rysowników lub osoby w inny sposób wykorzystujący pracę medialną do krzewienia idei praw człowieka.

Jury konkursowe przy ocenie kandydatur weźmie pod uwagę między innymi wagę społeczną poruszanego tematu, rzetelność i staranność, wpływ na rzeczywistość, oddźwięk medialny i społeczny pracy oraz nowatorskie podejście do przedstawiania tematu/historii.

Pod poniższym linkiem dostępny jest regulamin konkursu.

Zgłoszenia należy przesyłać poprzez formularz do 31 stycznia 2024 roku do godz. 23:59. W formularzu należy podać swoje dane osobowe, imię i nazwisko zgłaszanej osoby oraz uzasadnienie kandydatury. Kandydatury mogą być zgłaszane przez osoby indywidualne, redakcje, organizacje pozarządowe lub firmy. Nie przyjmujemy zgłoszeń wysłanych poza dedykowanym formularzem. Każda osoba może przesłać kilka zgłoszeń.

Zgłoś kandydata_kandydatkę:

Pośród jurorów znajdą się: dyrektorka Stowarzyszenia Anna Błaszczak-Banasiak oraz troje ekspertów_ekspertek w obszarze mediów i praw człowieka. Pełny skład jury zostanie przedstawiony do końca stycznia.

Wkrótce więcej informacji na temat tegorocznej edycji! Tymczasem zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat nagrody oraz poprzednich laureatów_laureatek.

Zgłoś osobę/osoby, które powinny otrzymać Pióro Nadziei!