Zostań edukatorem/edukatorką Amnesty International. Zapraszamy na obóz praw człowieka w Międzywodziu!

W dniach 21-25.09.2013 r. w Międzywodziu odbędzie się obóz dla edukatorów i edukatorek, poświęcony prawom człowieka i ubóstwu oraz umiejętnościom facylitacji grupy.
Obóz jest dedykowany osobom, które chcą aktywnie działać w dziedzinie edukacji co najmniej do czerwca 2014 r. w swoich miejscowościach we współpracy ze Stowarzyszeniem Amnesty International Polska.
Jeśli:

 • chcesz zostać edukatorem/edukatorką w ramach ogólnoświatowego ruchu ludzi działających na rzecz praw człowieka;
 • chcesz wiedzieć, czym są prawa człowieka i jaki jest ich związek z ubóstwem;
 • jesteś zainteresowany/a rozwojem swoich kompetencji trenerskich;
 • jesteś zdecydowany/a przeprowadzić minimum jedno szkolenie w swoim regionie do końca 2013 roku;
 • jeśli nie współpracujesz z Amnesty International, bądź działasz z nami nie dłużej niż rok;
 • jesteś pełnoletni/pełnoletnia.

Nie zwlekaj!
Wyślij swoje zgłoszenie do  10 września 2013 r. na adres [email protected] z dopiskiem EDUKACJA.
Wysłanie zgłoszenia nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem uczestnictwa w obozie: osoby, które zakwalifikują się do wzięcia udziału w obozie otrzymają informację zwrotną do dnia 12 września. Możliwe, iż w dniu 11 września z wybranymi osobami skontaktujemy się telefonicznie.
Założenia obozu:

 • stworzenie grupy edukatorów/ek, działających lokalnie na rzecz praw człowieka;
 • merytoryczne przygotowanie do prowadzenia warsztatów na temat praw człowieka oraz ubóstwa;
 • poszerzenie wiedzy i świadomości o prawach człowieka;
 • zwiększenie wiedzy i umiejętności facylitacji grupy.

Osoby, które wezmą udział w obozie będą zobowiązane do przeprowadzenia minimum jednego 16-godzinnego warsztatu dotyczącego praw człowieka i ubóstwa do końca roku 2013. Dodatkowo z uczestnikami/uczestniczkami obozu zostaną podpisane umowy o współpracy.
Program obozu przewiduje następujące zajęcia tematyczne:

 • Prawa człowieka i ubóstwo, współzależność i niepodzielność praw człowieka
 • Prawa gospodarcze, społeczne i kulturalne
 • Metody aktywnego uczestnictwa w edukacji globalnej
 • Podejmowanie działania na rzecz eliminacji ubóstwa
 • Praca z młodzieżą szkolną
 • Facylitacja: rola i cechy dobrego/ej facylitatora/ki
 • Schemat i zawartość warsztatów w szkole

Osoby uczestniczące w szkoleniu zdobędą wiedzę na temat aktualnych kampanii prowadzonych przez Amnesty International.
Kwestie organizacyjne:
Obóz odbędzie się w dniach 21-25.09.2013 r. w ośrodku wypoczynkowym w Międzywodziu. Zajęcia odbywają się każdego dnia w godzinach od 9.00 do 19.00 (z przerwą obiadową).
Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i wyżywienia, koszty podróży będą zwracane po okazaniu biletów PKP (nie zwracamy kosztów dojazdu własnym samochodem).
Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej.
Zapraszamy!