Zromadzenie Ogólne: ONZ przyjęło Dodatkowy Protokół do Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych

Amnesty International poparło decyzję o przyjęciu Dodatkowego Protokołu do Międzynarodowego Paktu Praw Ekonomicznych, Społecznych i Kulturalnych, którą podjął Trzeci Komitet Zgromadzenia Ogólnego ONZ.
Protokół Dodatkowy umożliwi ludziom, którzy doświadczają naruszania ich praw do edukacji i szkolenia, do odpowiednich warunków mieszkaniowych i zdrowotnych oraz pozostałych praw ekonomicznych, społecznych i kulturowych, dochodzenie swoich praw na poziomie międzynarodowym, jeżeli jest to niemożliwe w ich miejscu zamieszkania.
Do tej pory 52 kraje członkowskie przedłożyły rezolucję poprzez przyjęcie Protokołu Dodatkowego. Amnesty International nieprzerwanie apeluje do pozostałych krajów aby przyłączyły się do przedłożenia rezolucji przed jej, planowanym na 10 grudnia, ostatecznym przyjęciem przez Zgromadzenie Ogólne ONZ podczas sesji plenarnej.
 
Przyjęcie Protokołu Dodatkowego będzie stosowną formą uczczenia obchodów 60-tej rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i 15-tej rocznicy Światowej Konferencji Praw Człowieka w Wiedniu.
Społeczność międzynarodowa musi jednakowo traktować prawa człowieka – sprawiedliwie i bez wyjątków. Szerokie poparcie dla Protokołu Dodatkowego przez Zgromadzenie Ogólnego ONZ oznaczać będzie potwierdzenie postanowień państw konferencji wiedeńskiej mówiących o tym, że prawa człowieka są uniwersalne, niepodzielne i współzależne.
Przyjęcie Protokołu Dodatkowego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ oznacza, że będzie on poddany procesowi ratyfikacji.
Tłumaczyła Ola Tarnowska