Łódzka sekcja AI zaprasza na warsztaty w ramach “16 dni przeciw przemocy wobec kobiet”

Amnesty International Łódź zaprasza na cykl warsztatów w ramach -16 dni przeciw przemocy wobec kobiet-. Celem warsztatów jest uwrażliwienie uczestników i uczestniczek na tematykę kulturowej tożsamości płci (gender), zrozumienie społecznej natury tworzenia się gender oraz związków pomiędzy uprzedzeniami związanymi z gender, a przemocą wobec kobiet.

Planujemy intensywny cykl pięciu warsztatów w dniach 5-9 grudnia (od poniedziałku do piątku codziennie w godz. 18.30-21.00 na
Uniwersyteckiej 3 pok. 45 – budynek Wydziału Prawa i Administracji UŁ, czwarte piętro). Poprowadzą je trenerzy i trenerki łódzkiego zespołu edukacyjnego Amnesty. Uwaga: Oczekujemy uczestnictwa we wszystkich zajęciach cyklu.

Zgłoszenia przyjmujemy na [email protected] do 1 grudnia. W zgłoszeniu
prosimy o napisanie kilku zdań o sobie oraz o tym, dlaczego chciałabyś/chciałbyś w tych warsztatach uczestniczyć.

Warsztaty są przeznaczone dla osób dorosłych. Udział w nich jest bezpłatny.

Tematy