Światowi liderzy, gwiazdy i dziennikarze wzywają rządy do uchwalenia Traktatu o Handlu Bronią

POL 30/006/2007
Nowy Jork: Trzy kobiety, będące głównymi rzeczniczkami kampanii mającej na celu wprowadzenie międzynarodowej kontroli nad handlem bronią – prezydent Liberii, Ellen Johnson-Sirleaf, zdobywczyni Oscara, aktorka Helen Mirren i była prezydent Irlandii, Mary Robinson – wraz z 20 wybitnymi dziennikarzami, wezwały dziś rządy państw do uchwalenia Traktatu o Handlu Bronią, opartego na międzynarodowym systemie ochrony praw człowieka i prawie humanitarnym, mogącego doprowadzić do położenia kresu transferom broni, których przewóz przyczynia się do wzrostu światowej przemocy i konfliktów.
Rządy państw mogą formalnie do końca miesiąca składać na ręce Sekretarza Generalnego ONZ opracowane przez siebie projekty traktatu. Jeżeli złożone propozycje nie dadzą wyraźnego sygnału do nałożenia zakazu na przepływ tych rodzajów broni, których transfer prowadzi do konfliktów, biedy i łamania praw człowieka, uchwalony w ten sposób dokument nie przyczyni się do ratowania żyć ludzkich – ostrzegają uczestnicy kampanii. Istnieją obawy, iż rządy sceptyczne wobec traktatu, takie rząd Stanów Zjednoczonych, mogą podjąć próbę osłabienia jego treści i siły działania.
Aktorka Helen Mirren powiedziała: -Od Kenii, po Brazylię i Sri Lankę, liczba broni jest większa niż kiedykolwiek, łatwiej i taniej można stać się jej posiadaczem. W grudniu 2006 r., 80 procent rządów świata głosowało za rozpoczęciem prac nad tworzeniem międzynarodowego Traktatu o Handlu Bronią. Wszystkie rządy mają dziś obowiązek doprowadzić do uchwalenia odpowiednio efektywnego i stanowczego w swej treści traktatu-.
W siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku, rządy państw, takich jak Australia i Finlandia przedstawiają dziś swe propozycje odnośnie treści traktatu. Uczestnicy Kampanii Broń Kontrolowana wzywają inne kraje do uczestnictwa w tworzeniu dokumentu.
Prezydent Liberii, Ellen Johnson-Sirleaf powiedziała: -Teraz mamy okazję, by pomyślnie doprowadzić do zaprzestania transferów broni, przyczyniających się do łamania praw człowieka, wybuchu nowych konfliktów i powstawania ubóstwa. Apeluję do rządów państw świata, producentów broni, pośredników w ich sprzedaży i kupców, aby nie odmawiali Liberii, ani żadnemu innemu państwu, dzisiaj i w przyszłości, olbrzymiej szansy na umocnienie pokoju dla nas i naszych dzieci.-
Kampania Broń Kontrolowana, prowadzona przez Oxfam International, Amnesty International i IANSA, organizuje dziś światowy dzień działania na rzecz wywierania presji na rządy państw, których obowiązkiem jest uchwalenie odpowiednio silnego i efektywnego Traktatu. Aby dać wyraz temu działaniu, 20 wybitnych, byłych i obecnych dziennikarzy, którzy składali relacje z obszarów dotkniętych wojną, wydało wspólny list. Wśród dziennikarzy i fotografów, którzy złożyli pod nim swoje podpisy znaleźli się Christiane Amanpour, Jon Lee Anderson, Martin Bell, Janine Di Giovanni, Sebastian Junger, Don McCullin, Paul Moreira, Sorious Samura i Charles Wheeler. Wspólny list głosi, iż:
-Nadszedł czas, aby rządy poniosły odpowiedzialność za indywidualne tragedie, będące konsekwencją dostaw broni, takie jak gwałt dokonany na terroryzowanej bronią kobiecie, śmierć młodego mężczyzny, zgniecionego pod gąsienicami czołgu, czy zmuszenie dziecka do zostania żołnierzem-.
Uczestnicy kampanii zachęcają dziś do poparcia traktatu w różnych miejscach na świecie. W krajach takich jak Kanada, Gujana, Mali, RPA, Tanzania i Demokratyczna Republika Konga, aktywiści będą brać udział w badaniu opinii zwykłych ludzi na temat kształtu przyszłego traktatu (akcje organizowane pod hasłem -People-s Consultation-). Konsultacje będą miały miejsce w ponad 60 krajach w przeciągu najbliższych trzech miesięcy. Pozwolą zwykłym ludziom, wśród których znajdują również tacy, których życie w pewien sposób dotknięte jest handlem bronią, na wyrażenie swoich oczekiwań co do treści, jakie powinny znaleźć się w traktacie. Działacze Kampanii będą zbierać opinie ludzi z całego świata równolegle z oficjalnym postępowaniem prowadzonym przez Sekretarza Generalnego ONZ, który przyjmuje propozycje rządów poszczególnych krajów. Wyniki -People-s Consultation- zostaną zaprezentowane w październiku, w nowojorskiej siedzibie ONZ.
Mary Robinson, była prezydent Irlandii i była Wysoka Komisarz NZ ds. Praw Człowieka, powiedziała: -Nieodpowiedzialny handel bronią jest olbrzymim problemem w skali globalnej, wymagającym również globalnego rozwiązania, jakim jest Traktat o Handlu Bronią. Rządy państw muszą dojść do porozumienia w sprawie traktatu, który w sposób rygorystyczny regulowałby kwestię handlu bronią, ratując życie milionom ludzi na całym świecie, narażonym na niebezpieczeństwo konfliktów zbrojnych.-
Joseph Dube, rzecznik Kampanii Broń Kontrolowana powiedział: -Istnieje bardzo poważne ryzyko, iż rządy państw sceptycznie nastawionych do traktatu, jak rząd Stanów Zjednoczonych, mogą dążyć do osłabienia traktatu, który w efekcie nie będzie w stanie stworzyć skutecznej ochrony dla ludzkich istnień. Poparcie ludzi z całego świata pozwoli temu zapobiec-.
Pełna lista sygnatariuszy listu – obecnych i byłych dziennikarzy, składających relacje z obszarów dotkniętych wojną:
Christiane Amanpour, CNN
Martin Bell, były korespondent BBC
Marcus Bleasdale, niezależny fotograf
Jimmie Briggs, niezależny pisarz
Sarah Chayes, były korespondent NPR
Mariella Furrer, niezależny fotograf
Janine Di Giovanni, niezależny korespondent, współpracujący z The Times i Vanity Fair
Sebastian Junger, Vanity Fair
Michael Kamber, niezależny fotograf, współpracujący z The New York Times I Vanity Fair
Jon Lee Anderson, The New Yorker
 Don McCullin, niezależny fotograf
Mike McRoberts, TV3
Paul Moreira, Canal Plus
Florence Muracciole, Journal du Dimanche
Maggie O’Kane, The Guardian
Elizabeth Rubin, The New York Times Magazine
Sorious Samura, twórca filmów dokumentalnych
Jon Snow, Channel 4 News
Jon Stephenson, niezależny reporter, producent
Charles Wheeler, były korespondent BBC
Webcast konferencji prasowej 
Tłumaczenie: Przemysław Pietraszek