Światowy Dzień Akcji – 12 lipca 2008

Od New Delhi do Waszyngtonu przez Ateny i Warszawę sympatycy Amnesty International ustawili się w taki sposób, że utworzyli widoczne z wysokości hasła takie jak: wolność, godność i sprawiedliwość, by przypomnieć główne zasady Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, której 60 rocznica przypada w tym roku.

Akcja zorganizowana 12 lipca pokazała, że istnieje poparcie społeczności międzynarodowej dla poprawy stanu przestrzegania praw człowieka w Chinach.

Światowy Dzień Akcji zjednoczył ludzi na wszystkich kontynentach. Wsparli oni i zorganizowali działania mające na celu walkę o prawa człowieka w krajach, w których są one łamane. W trakcie Światowego Dnia Akcji organizowanego przez Amnesty International, tysiące osób solidaryzowały się z ofiarami łamania praw człowieka na całym świecie.

Sympatycy Amnesty International w Polsce zebrali się w Warszawie na Placu Zamkowym. Przed kościołem Św. Anny utworzyli słowo -free-, nawiązując do artykułu pierwszego Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, który brzmi:-Wszyscy ludzie rodzą się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw-. Wyrazili oni tym samym swój sprzeciw wobec łamania praw człowieka w Chinach i wezwali władze chińskie do spełnienia obietnic dotyczących przestrzegania praw człowieka.
Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w naszej akcji!

Zdjęcia wykonane podczas Światowego Dnia Akcji:

http://circleupnow.smugmug.com/gallery/5344545_ENFZm/1/326785690_pjbHE
(hasło: dayofaction)

Tematy