Światowy Dzień Działania na rzecz zakazu stosowania bomb kasetowych

Aktywiści z ponad 40 krajów na całym świecie – z udziałem Amnesty International – ogłosili w sobotę 19 kwietnia Światowy Dzień Działania na rzecz Zakazu Stosowania Bomb Kasetowych. Odbył on się na miesiąc przed zaplanowaną na 19-30 maja 2008 Konferencją Dyplomatyczną dot. Amunicji Kasetowej w Dublinie, podczas której rządy wielu krajów świata spotkają się, aby wynegocjować i przyjąć pierwszy prawnie wiążący traktat zakazujący stosowania broni tego typu.
Światowy Dzień Działania na rzecz Zakazu Stosowania Bomb Kasetowych ma na celu upamiętnienie 40 lat, podczas których bomby tego typu powodowały śmierć i kalectwo ludności cywilnej. Bomby kasetowe zaciekawiają swoim wyglądem i rozmiarem, a poza tym przypominają zabawki. Szacuje się, że 60% ofiar wśród cywilów to dzieci.
-Cieszymy się, że coraz więcej rządów na całym świecie interesuje się kwestią amunicji kasetowej. Jednocześnie apelujemy do światowych liderów obecnych na konferencji w Dublinie o wynegocjowanie możliwie najbardziej restrykcyjnego traktatu zabraniającego stosowania tej przerażającej broni- – oświadczyło Amnesty International
Pomimo światowych apeli o zakaz stosowania tej niehumanitarnej broni, około 50 firm produkuje dziś amunicję kasetową. Znajdują się one na całym świecie; najwięcej jest w USA i Europie. Niestety rośnie ich liczba w Azji. Jeden z dziewięciu azjatyckich producentów, zlokalizowany w Korei Południowej, wysłał rakiety kasetowe do Pakistanu – transport dotarł 19 marca 2008. W połowie 2006 roku, podczas walk między wojskami Izraela a oddziałami Hezbollahu, oprócz amunicji kasetowej z USA, w Libanie znaleziono także chińskie rakiety kasetowe 122mm typ 81 oraz pasującą do nich subamunicję MZD-2.
Na konferencji w Dublinie rządy całego świata spotkają się, aby wynegocjować najważniejszy traktat o rozbrojeniu i działaniach humanitarnych od ponad dziesięciu lat. Przyniesie on zakaz stosowania bomb kasetowych, szybkie oczyszczenie terenu z niewybuchów oraz zwiększoną pomoc dla ofiar bombardowań. W oparciu o Konwencję Praw Osób Niepełnosprawnych, traktat zamierza w większym stopniu pomagać ofiarom broni kasetowej.
-Na historycznej konferencji w Dublinie państwa koniecznie powinny przyjąć Traktat o Amunicji Kasetowej, którego celem byłoby ustanowienie międzynarodowych standardów ratujących życie tysięcy ludzi zagrożonych stosowaniem tej broni. Rządy winny także zapewnić pomoc humanitarną rannym i okaleczonym w atakach oraz niezwłocznie zająć się oczyszczaniem terenu z niewybuchów- – oświadczyło Amnesty International.
W lutym 2007 rządy całego świata rozpoczęły w Oslo inicjatywę, której celem był całkowity zakaz stosowania amunicji kasetowej. Deklarację z Oslo poparło 46 państw. Zobowiązały się one przygotować do końca roku 2008 prawnie wiążący traktat, w myśl którego zakazanoby stosowania, przewożenia i produkcji amunicji kasetowej, która powoduje niedopuszczalne straty wśród ludności cywilnej oraz zapewnionoby odpowiednie środki do pomocy ofiarom tej broni oraz oczyszczenia terenów z niewybuchów. Zobowiązania zadeklarowane w Deklaracji z Oslo zostały potwierdzone w Deklaracji z Wellington z 22 lutego 2008. Tamże państwa zobowiązały się również do zakończenia negocjacji w Dublinie w maju 2008. Jak dotąd ok. 85 państw udzieliło poparcia Deklaracji. Wprawdzie USA, Rosja i Chiny nie włączyły się w ten proces, ale w listopadzie 2007 zgodziły się na umieszczenie amunicji kasetowej w planie Konwencji o Broni Konwencjonalnej (CCW).
Tłumaczyła Ola Szkudłapska