Światowy Dzień Habitatu: Rządy w Afryce muszą zakończyć przymusowe eksmisje.

W większości przypadków eksmisje odbywają się bez procesu, konsultacji, odpowiedniego aktu prawnego czy rekompensaty. Najczęściej dochodzi do użycia siły przeciwko wysiedlanym mieszkańcom.
-To jest zupełnie nie do zaakceptowania, że rządy państw afrykańskich kontynuują akty przemocy, łamiąc prawo regionalne i międzynarodowe włączając Afrykańska Kartę Praw Człowieka-, mówi Erwin van der Borght – Dyrektor Programu Afrykańskiego Amnesty International.
Rządy były i są odpowiedzialne za zabezpieczenie akcji wysiedleń mających miejsce w Afryce i za zapewnienie opieki wysiedlonym za pomocą siły.
Amnesty International bada sprawy eksmisji w Angoli, Czadzie, Egipcie, Nowej Gwinei, Ghanie, Kenii, Nigerii, Sudanie, Zimbabwe i (Swaziland). Skutki przymusowych eksmisji mogą być katastroficzne, zwłaszcza dla ludzi żyjących w ubóstwie.
-Nie chodzi jedynie o utratę domu i całego dobytku, ale także o brak możliwości korzystania z czystej wody, jedzenia, warunków sanitarnych, pracy, zdrowia, edukacji-, mówi Erwin van der Borght .
Ostatnio przeprowadzone przymusowe eksmisje miały miejsce w lipcu 2009 roku w Angoli, Czadzie, Kenii i Nigerii.
W Angoli miedzy 20 a 26 lipca około 3000 rodzin zostało eksmitowanych ze swoich domów. Ich domy zostały zdemolowane, ich dobytek zniszczony, ludzie zaś zostali pozostawieni sami sobie.
W Czadzie od lutego 2008 dziesiątki tysięcy ludzi zostało bez domu, po akcji wysiedleń w Ndżamenie – stolicy Czadu. Pod koniec lipca 2009 ich domy nadal pozostają zniszczone, a ludzie boją się dalszych eksmisji.
W Kenii w lipcu 2009 roku około 3000 osób zostało wysiedlonych ze swoich domów w Githogoro i w Nairobii – stolicy Kenii. Eksmisje odbyły się bez żadnych powiadomień, czy odpowiednich dokumentów. Wiele ludzi zostało bez domu, czystej wody, warunków sanitarnych ani bez dostępu do opieki zdrowotnej.
W Nigerii w sierpniu 2009 wysiedlono tysiące ludzi, aby zrobić miejsce pod nowy kompleks kinowy. Kolejne tysiące ludzi żyją z groźbą ryzyka wysiedlenia i życia w ubóstwie.
Ludzie z całej Afryki planują protest w Światowy Dzień Habitatu potępiający masowe wysiedlenia przeprowadzane przez rządy państw.
5 października wszyscy powiemy jednym głosem przeciwko masowym wysiedleniom.
Członkowie Amnesty International w Austrii, Kanadzie, Islandii, Holandii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych będą równolegle uczestniczyć w kampanii w swoich krajach.
-Mobilizacja ludzi z całej Afryki przeciwko prowadzonej za zgodą rządów polityce eksmisji ma obudzić liderów Afryki- powiedział Erwin van der Borght .
-Ludzie nie mogą być pozbawiani domów przez rządy własnych państw-.
Jako cześć kampanii -Żądamy Godności- Amnesty International wzywa rządy państw afrykańskich do przyjęcia wspólnej linii działania przeciw eksmisjom bazującej na standardach ONZ i opartej na międzynarodowych prawach człowieka.
Tłumaczenie: Agnieszka Jużda