Światowy Dzień Walki z Ubóstwem

Światowy Dzień Walki z Ubóstwem jest wezwaniem skierowanym do wszystkich, by szanowali prawa i godność ludzi żyjących w ubóstwie.
Amnesty International, inne organizacje pozarządowe, organizacje społeczeństwa obywatelskiego oraz ludzie żyjący w ubóstwie jednoczą się tego dnia, by jednym głosem domagać się podjęcia przez rządy odpowiednich działań.
Ludzie żyjący w ubóstwie zbyt często są odsuwani od podejmowania decyzji dotyczących sposobów poprawy ich sytuacji. Amnesty International stwierdziło, że niebezpieczny cykl współistnienia ubóstwa i naruszeń praw człowieka może zostać przerwany jedynie wówczas, gdy głos ludzi żyjących w ubóstwie będzie słyszalny. Organizacja wzywa wszystkie kraje, by umożliwiły im uczestniczenie w życiu społecznym i publicznym na równych prawach.
Widney Brown, Dyrektorka Amnesty International ds. Prawa Międzynarodowego i Polityki powiedziała -Najważniejszym punktem, na którym należy się skupić jest zapewnienie by ludzie żyjący w ubóstwie mogli samodzielnie kontrolować swe życie.-
-Zbyt często życie w ubóstwie uniemożliwia ludziom podejmowanie decyzji o sprawach, które bezpośrednio ich dotyczą. Inni decydują za nich, ignorując ich potrzeby, przekonania i opinie.-
-Rezultatem tego jest nie tylko podejmowanie decyzji na podstawie błędnych informacji, ale również ograniczenie prawa ludzi ubogich do uczestnictwa w życiu społecznym oraz do wyciągania własnych wniosków na podstawie dotychczasowych doświadczeń. Uniemożliwia im to dokonanie zmian i przejęcie kontroli nad własnym życiem- powiedziała Widney Brown.
W siedzibie głównej ONZ w Nowym Jorku Widney Brown wzięła udział w dużej dyskusji na temat ubóstwa. Wydarzenie połączyło przedstawicieli ONZ, Banku Światowego oraz wielu wiodących organizacji pozarządowych zajmujących się ubóstwem i prawami człowieka. Wielu lokalnych działaczy organizacji społecznych w tym Michael Nyangi, wzięło udział w spotkaniu.

Michael mieszka w Kiberze, jednym z największych obszarów slumsów na świecie (mieszka tam 1,5 miliona osób) i prowadzi organizację Lomoro Microfinance. Michael Nyangi jest wykwalifikowanym księgowym i założył swą organizację pięć lat temu, gdy miał 23 lata. Obecnie liczy ona 150 członków, którzy pomagają ludziom prowadzić małe, generujące dochody przedsięwzięcia i projekty.
Michael wziął udział w nowojorskiej dyskusji z zamiarem podzielenia się spostrzeżeniami mieszkańców Kibery.
 
Osoby wspierające Amnesty International wzięły również udział w publicznych zgromadzeniach Stand Up Against Poverty (-Wstań, działąj-) protestując przeciwko ubóstwu i nierównościom.
KP