Światowy tydzień poparcia dla Traktatu o Handlu Bronią

W tygodniu tym pod hasłem Świat Patrzy (The World is Watching) będziemy apelować do naszych rządowo podjęcie działań mających na celu osiągnięcie porozumienia w sprawie uzgodnienia treści Traktatu o Handlu Bronią. Członkowie ONZ rozpoczną negocjacje na sesji Zgromadzenia Ogólnego Komitetu Pierwszego ds. Rozbrojenia i Bezpieczeństwa (First Committee on Disarmament and Security) w październiku.
Każdego roku ponad trzysta tysięcy osób jest zabijana w wyniku użycia broni konwencjonalnej. Znacznie więcej zostaje rannych, maltretowanych, wysiedlanych siłą lub staje się sierotami z powodu przemocy z użyciem broni. Wiele sztuk broni używanych do popełniania tych naruszeń pochodzi ze słabo uregulowanego międzynarodowego handlu bronią.
Wydarzenia planowane na tydzień działań obejmą: mecze piłki nożnej w Mali, marsz uliczny w Tanzanii, pokazy filmów w Edynburgu, paradę w Mongolii oraz wyczyny kaskaderskie przed budynkiem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Hiszpanii – a wszystko to w celu podnoszenia świadomości wśród społeczeństw.
Tydzień działań ATT jest częścią świętowanych przez Amnesty International obchodów 60 rocznicy Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Zbiega się również z opublikowaniem przez Amnesty International raportu – Krew na Rozdrożach: Tworzenie warunków dla światowego traktatu o handlu bronią (Blood at the Crossroads: Making the case for a global arms trade treaty). Raport wydany 17 września przedstawi, w jaki sposób broń staje się narzędziem dla poważnych przypadków naruszeń praw człowieka na świecie.
Podczas Zgromadzenia Ogólnego ONZ w grudniu 2006 153 państwa zagłosowały za przygotowaniem przez ONZ globalnego Traktatu o Handlu Bronią. Jedynym krajem, który głosował przeciw były Stany Zjednoczone. W 2007 roku prawie 100 państw zaproponowało Sekretarzowi Generalnemu ONZ Ban Ki Moonowi, by ochrona praw człowieka stała się jednym z głównych tematów rozmów. W 2008 roku grupa ekspertów rządowych z 28 krajów prowadziła spotkania w ramach ONZ w celu przedyskutowania treści traktatu.
Tłumaczył Bartek Kumanek