Życie J. C. Weliamuny i jego rodziny zagrożone!

J. C. Weliamuna (m), wiek: 47 lat,
Pilna Akcja nr 277/ 08, Sri Lanka

J. C. Weliamuna pełni na Sri Lance funkcję prezesa oddziału Transparency International (TI), międzynarodowej organizacji pozarządowej, która podejmuje działania przeciwko korupcji. 23 września TI opublikowała raport, nt. najbardziej skorumpowanych rządów na świecie umieszczając  Sri Lankę na 92 miejscu ze 184. Członkowie Transparency International opublikowali także listę obywateli twierdzących, że urzędnicy państwowi dopuścili się pogwałcenia przysługujących im -fundamentalnych praw człowieka-, zagwarantowanych w Konstytucji Sri Lanki. 
We wrześniu J. C. Weliamuna pełnił funkcję prawnego reprezentanta w sprawie toczącej się przed Sądem Najwyższym. Sprawa dotyczyła poważnych uchybień, których dopuściła się tamtejsza policja. W rezultacie, sąd nakazał śledztwo w sprawie zastraszania przez policję i wysuwania fałszywych zarzutów przeciwko jego klientowi. 30 września o 13.30 nieznany mężczyzna wdarł się do biura J.C. Weliamuny. Podał nazwisko mężczyzny, którego miał rzekomo poszukiwać. Personel biura jednak twierdzi, że w rzeczywistości szukał  J.C. Weliamuny.
TŁO SPRAWY
W 2008 roku co najmniej pięciu obrońców praw człowieka donosiło o pogróżkach kierowanych pod ich adresem. Celem zastraszenia było powstrzymanie ludzi przed szerzeniem idei praw człowieka. Władze Sri Lanki nie zdołały doprowadzić do pojmania i skazania osób odpowiedzialnych za zastraszanie działczy. Ostatnie ataki na urzędującego rzecznika praw człowieka ukazują smutną prawdę o zagrożeniu jakie na Sri Lance niesie za sobą szerzenie edukacji na temat praw człowieka.
ZALECANE AKCJE:

Prosimy o niezwłoczne wysyłanie apeli w języku angielskim, syngaleskim, tamilskim lub ojczystym:
– zalecając władzom Sri Lanki objęcie ochroną J. C. Weliamunę i członków jego rodziny, którzy stali się  ofiarami ataku 27 września 2008 roku.
– wezwać władze do wszczęcia pełnego, szczegółowego i bezstronnego śledztwa w sprawie ataku. Śledztwo musi zostać przeprowadzone przez kompetentne organy. Rezultaty postępowania muszą zostać opublikowane. Osoby odpowiedzialne za ataki powinny zostać ukarane.  
–  poprosić władze Sri Lanki o zapewnienie, by obrońcy praw człowieka mogli  bezpiecznie kontynuować legalną działalność w obronie fundamentalnych praw człowieka, z dala od prześladowań i zastraszeń.

ADRESACI APELI:
Prezydent:
His Excellency the President Mahinda
Rajapaksa
Presidential Sekretariat
Colombo 1
Sri Lanka
Fax: +94 11 2446657
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo/ Your Excellency,
Przewodniczący Sądu Najwyższego:
Hon. Sarath N. Silva
Chief Justice
Supreme Court of Sri Lanka
Superior Courts Complex
Colombo 12
Sri Lanka
Fax: +94 11 2435446
Nagłówek: Szanowny Panie Przewodniczący/ Dear Chief Justice,
Ministerstwo Obrony Narodowej:
Gotabhaya Rajapaksa
Ministry of Demence
Ministry of Defence, Public Security, Law and Order
15/ 5, Bauddhaloka Mawatha,
Colombo 03,
Sri Lanka
Fax: +94 11 254 1529
Nagłówek: Szanowny Panie Ministrze/ Dear Minister,
Inspektor Generalny Policji:
Jayantha Wickramaratne
Inspector General of Police
Sri Lanka Police
Headquarters
101/ 1 Kew Road
Colombo 2
Sri Lanka
Fax: +94 11 244 6174
Nagłówek: Dear Inspector General/ Szanowny Inspektorze Generalny,

KOPIE DO:
Ambasada Demokratyczno-Socjalistycznej Republiki Sri Lanki
al. Wilanowska 313 A
02-665 Warszawa
fax (0-22) 843 53 48
e-mail: [email protected]

Apele prosimy wysyłać najpóźniej do 13 listopada.

Tłumaczenie: Joanna Groda
AI Index: ASA 37/ 028/ 2008

Tematy