1% od "ryczałtowców" tylko do końca stycznia

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest formą opodatkowania, określoną w ustawie z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizycz

  1. prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,
  2. osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej,
  3. będące osobami duchownymi (art 1 ustawy).

Forma takiego opodatkowania wybierana jest najczęściej przez osoby świadczące różnego rodzaju usługi.
W porównaniu z podatkiem dochodowym osób fizycznych, który płacony jest od dochodu (tu uwzględniamy koszty uzyskania przychodu), podstawową zasadą opodatkowania w tej formie jest płacenie zryczałtowanego podatku wedle niższej stawki, ale od całego uzyskanego przychodu.
Ustawa obowiązująca -ryczałtowców- (w art. 14a) przewiduje możliwość przekazania 1% z należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych na rzecz organizacji pożytku publicznego. Rozliczenia takiego dokonuje się w formularzu PIT-28, w pozycjach 132-134, wedle takich samych zasad, jakie obowiązują podatników rozliczających się na PIT-36 i PIT-37.
Podatnicy, korzystający ze zryczałtowanej formy opodatkowania, muszą jednak pamiętać, że wyboru organizacji pożytku publicznego i deklaracji przekazania 1% podatku muszą dokonać najpóźniej 31 stycznia 2009 roku. Wtedy bowiem dla tej grupy podatników mija termin składania zeznań podatkowych.
Informacja pochodzi z portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl

Tematy