17.10 – Międzynarodowy Dzień Walki z Ubóstwem

17 października w ramach obchodów Dnia Walki z Ubóstwem Amnesty International zaprasza na wyjątkowe wydarzenie: przedpremierowy pokaz doskonałego filmu Lucy Walker -Śmietnisko-. Jest to przejmujący dokument, pokazujący historie zepchniętych na margines mieszkańców Rio de Janeiro, którzy walczą o zachowanie godności.
Przed pokazem odbędzie się wręczenie Nagrody Dziennikarskiej Amnesty International -Pióro Nadziei 2010-, a po pokazie zapraszamy na debatę -Ubóstwo, a prawa człowieka- z udziałem prezeski Amnesty International Zuzanny Kulińskiej i dziennikarki Julii Prus, która ostatnie pół roku spędziła w Afryce pracując nad filmem dokumentalnym o eksporcie surowców z Konga.
Tego dnia zostaną również wysłane do władz koncernu Shell petycje wzywające do zaprzestania łamania praw człowieka w Delcie Nigru. Podpisało się pod nimi ponad 4590 osób z całej Polski.
17 października, godz. 13, Kino Femina, Warszawa, al. Solidarności 115. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o punktualne przybycie.
Dodatkowe informacje:
Światowy Dzień Sprzeciwu Wobec Nędzy obchodzony jest od 1987 roku z inicjatywy Międzynarodowego Ruchu ATD Czwarty Świat. W 1992 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ postanowiło ogłosić ten dzień Międzynarodowym Dniem Walki z Ubóstwem. Obchody 17 października mają uświadomić opinii publicznej potrzebę likwidacji ubóstwa we wszystkich krajach, w szczególności w krajach rozwijających się i zwrócić uwagę na fakt, że walka z ubóstwem jest warunkiem tworzenia sprawiedliwego i bezpiecznego świata w przyszłości. W 2000 roku podczas szczytu Narodów Zjednoczonych 189 państw przyjęło Deklarację Milenijną zawierającą 8 milenijnych celów rozwoju, spośród których celem pierwszym i przewodnim jest wyeliminowanie skrajnego ubóstwa i głodu na świecie.
/KONIEC