650 tysięcy osób z całego świata mówi NIE prześladowaniom gejów w Czeczenii

– Rosyjskie władze muszą zapewnić bezpieczeństwo osobom, które mogą znajdować się w niebezpieczeństwie w Czeczenii z powodu swojej orientacji seksualnej i zdecydowanie potępić wszelkie dyskryminujące wypowiedzi ze strony władz, które prowadzą do przyzwolenia na dalszą przemoc – powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International w Polsce.
1 kwietnia rosyjska niezależna Nowaja Gazieta udokumentowała, że ponad 100 mężczyzn uważanych za gejów, zostało porwanych w ramach skoordynowanych działań. Mężczyźni byli torturowani i źle traktowani, zmuszani do ujawnienia danych znanych im osób LGBTI. Podano także informacje o co najmniej 3 mężczyznach, którzy zostali zabici przez porywaczy, choć faktyczna liczba zabójstw może być wyższa.
– Zegar tyka dla gejów w Czeczenii, którzy żyją w cieniu przerażającej czystki. Wzywamy społeczność międzynarodową, w tym Polskę, by otworzyła drzwi dla osób, które uciekają przed prześladowaniem w Czeczenii.
W przekazaniu petycji wezmą udział Slava Melnyk, sekretarz zarządu Kampanii Przeciw Homofobii oraz Piotr Godzisz, członek zarządu Lambdy Warszawa, a także dziennikarka Nowej Gaziety Jelena Kostiuczenko oraz aktywistka LGBTI z Rosji Tatiana Winniczenko.
– Rosyjskie władze muszą publicznie potępić groźby, jakie otrzymują dziennikarze i przeprowadzić niezależne i bezstronne śledztwo w sprawie pogróżek, jakie otrzymywali pracownicy Nowej Gaziety po ujawnieniu informacji o sytuacji w Czeczenii.
Rosyjskie władze rozpoczęły wstępne śledztwo w sprawie doniesień o prześladowaniach. Amnesty International wzywa do przeprowadzenia pełnego dochodzenia i podjęcia niezbędnych kroków dla zapewnienia bezpieczeństwa osobom, które mogą być wciąż zagrożone w Czeczenii.