Kobieta na proteście trzymająca kartkę z hasłem proaborcyjnym.

Aborcja na cenzurowanym. Jak media społecznościowe przyczyniają się do ograniczania praw reprodukcyjnych

Amnesty International opublikowało raport o roli mediów społecznościowych w ograniczaniu informacji o aborcji. Jak wynika z analizy, w USA organizacje zajmujące się zdrowiem reprodukcyjnym zmagają się z usuwaniem swoich treści m.in. na Facebooku, Instagramie i TikToku. 

Media społecznościowe mogą odegrać kluczową rolę w promowaniu zdrowia reprodukcyjnego i ułatwianiu korzystania z praw reprodukcyjnych, zwłaszcza w miejscach, w których dostęp do aborcji jest ograniczony lub utrudniony.  

W Stanach Zjednoczonych, gdzie dostęp do informacji o aborcji jest teraz ważniejszy niż kiedykolwiek, organizacje zajmujące się zdrowiem reprodukcyjnym i prawami reprodukcyjnymi spotykają się z usuwaniem swoich treści związanych z aborcją z platform społecznościowych takich jak Facebook, Instagram i TikTok. Odnotowano gwałtowny wzrost liczby usuwanych treści tego typu w następstwie unieważnienia wyroku w sprawie Roe przeciwko Wade. Gdy stany USA ograniczyły prawo do aborcji, a użytkownicy mediów społecznościowych gromadzili się w internecie w poszukiwaniu informacji na temat aborcji, treści aborcyjne zostały usunięte z mediów społecznościowych. 

Przypadki usuwania treści aborcyjnych z mediów społecznościowych po wyroku w sprawie Roe często są nieodpowiednio uzasadnione lub wydają się wynikać z niewłaściwego zastosowania wytycznych platformy. Usuwanie tych treści zakłóca przepływ niezbędnych informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego. Najczęściej usuwane są informacje na temat aborcji farmakologicznej i dostępu do niej.  Niektórym organizacjom tymczasowo zawieszano konta za naruszenie wytycznych, bez informowania, które wytyczne zostały naruszone. Organizacje rzecznicze, osoby pomagające w aborcji poprzez telemedycynę i organizacje non-profit zajmujące się zdrowiem reprodukcyjnym usiłowały doprowadzić do większej przejrzystości w sposobie, w jaki platformy moderują treści dotyczące aborcji, ale wiele z nich nie uzyskało informacji, dlaczego ich treści lub konta zostały usunięte lub tymczasowo zawieszone. 

Masz na to wpływ!

Zaapeluj do właścicieli platform społecznościowych o koniec cenzury informacji o aborcji!

Wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka podkreślają odpowiedzialność firm z sektora mediów społecznościowych. Nie mogą one powodować ani przyczyniać się do łamania praw człowieka poprzez swoją działalność oraz muszą reagować na skutki, do których się przyczyniły. Platformy społecznościowe, które nie przestrzegają tych zasad, ryzykują naruszenie prawa swoich użytkowników i użytkowniczek do dostępu do informacji na temat opieki zdrowotnej. Przyczynia się to do zwiększenia już istniejących zagrożeń dla praw reprodukcyjnych osób korzystających z mediów społecznościowych. Sytuacja taka ma miejsce zwłaszcza w krajach, które ograniczają dostęp do reprodukcyjnej opieki zdrowotnej. 

Większa przejrzystość wytycznych i praktyk moderowania treści ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia odpowiedzialności i zapobiegania arbitralnemu usuwaniu istotnych informacji na temat zdrowia reprodukcyjnego i praw reprodukcyjnych przez platformy społecznościowe. Firmy te muszą uznać swój wpływ i podjąć zdecydowane działania w celu przestrzegania praw człowieka zarówno w swoich politykach, jak i praktyce. Aby to osiągnąć, powinny: 

  • Być bardziej przejrzyste w kwestii tego, w jaki sposób ich wytyczne mają zastosowanie do treści aborcyjnych; 
  • Poprawić przejrzystość korzystania z systemów rekomendacji i algorytmów moderowania treści; 
  • Proaktywnie identyfikować, zapobiegać i przeciwdziałać wszelkim szkodom wynikającym z moderowania treści i potencjalnego tłumienia treści związanych z aborcją.

Pełna wersja raportu (j. angielski):