Kobiety w Polsce są silne, świadome i niezależne. Ale są też dyskryminowane, pozbawiane swoich praw i uciszane przemocą. Amnesty International od lat daje głos kobietom w walce o ich prawa. Twoja darowizna pomoże zmienić prawo dotyczące gwałtu oraz walczyć z dyskryminacją i przemocą wobec kobiet.

Wspieraj

Daj głos kobietom w walce o ich prawa

Wspieraj

1/3 kobiet doświadcza przemocy ze względu na płeć

To może być Twoja sąsiadka, to może być kasjerka w sklepie, w którym kupujesz jedzenie dla siebie i bliskich. Czy za Twoją ścianą jest bezpiecznie?

Średnio 39% kobiet w UE wskazało, że znają w kręgu swojej rodziny i przyjaciół kobiety, które doświadczają przemocy w rodzinie.

Obarczanie winą i odpowiedzialnością osób doświadczających przemocy oraz założenie, że przemoc jest prywatną sprawą rodziny – zdejmuje odpowiedzialność ze sprawców.

To nie jest „ich sprawa”. To przemoc – sprawa nas wszystkich! Wspólnie z nami zbuduj świat, w którym z praw człowieka mogą korzystać wszyscy, bez względu na to, w jakiej sytuacji się znajdują. Wesprzyj nasze działania! 

Prawo, które obowiązuje w Polsce, uznaje, że do gwałtu dochodzi wtedy, gdy występuje przemoc, a sprawiedliwości może szukać tylko osoba, która wyraziła w tej sytuacji głośny i wyraźny sprzeciw. Ta definicja wyklucza m.in. gwałty w sytuacjach, w których brak zgody nie został wyrażony ze względu na strach, czy “obowiązek” w formalnych związkach, w których pytanie o zgodę może wydawać się niepotrzebne. Statystyki z Polski pokazują, że najczęściej tego typu przemocy doznają kobiety:

1/20 kobiet doświadczyła przemocy seksualnej

1/3 kobiet doświadczyła jakiejkolwiek formy molestowania seksualnego

1/10 zgłasza doświadczenie przemocy seksualnej na policję

Pomóż nam wywierać presję na rząd! Ta systemowa zmiana sprawi, że oprawcy odpowiedzą za swoje czyny!

Dwie kobiety, babcia i wnuczka

KONWENCJA ANTYPRZEMOCOWA

Przeprowadziliśmy analizę stopnia wdrożenia Konwencji Stambulskiej.
Mimo jej ratyfikacji Polskie władze w dalszym ciągu pozostawiły część osób doświadczających przemocy bez ochrony.
W polskim prawodawstwie wciąż brakuje definicji przemocy ekonomicznej
oraz właściwej definicji gwałtu opartej na braku świadomej zgody na akt seksualny.

Potrzebujemy Twojego głosu, aby każda kobieta czuła się bezpiecznie, była odpowiednio chroniona przed przemocą, a jej zgoda była najważniejsza!

7 na 10 Polek i Polaków chce zmiany prawa

W 2020 roku przeprowadziliśmy badania opinii publicznej, z których jednoznacznie wynika, że zdecydowana większość osób mieszkających w Polsce popiera zmianę prawnej definicji zgwałcenia.

Wspomóż naszą pracę badawczą, a także edukację praw człowieka i akcje Amnesty International na rzecz społeczeństwa, które dba i respektuje prawa kobiet.

Zaostrzone decyzją upolitycznionego Trybunału Konstytucyjnego prawo aborcyjne w Polsce nie gwarantuje kobietom dostępu do bezpiecznej i legalnej aborcji. To tragiczne śmierci Agaty Lamczak, Justyny z Wodzisława Śląskiego, Izy z Pszczyny, Anny ze Świdnicy, Agnieszki z Częstochowy, Marty z Katowic, Doroty z Bochni, to wyrok w sprawie Justyny Wydrzyńskiej skazanej za pomoc w aborcji. To zignorowany głos społeczeństwa wyrażany w masowych protestach przeciw zaostrzeniu prawa aborcyjnego z 2016 i 2020 roku.

Przez ostatnie lata mobilizowaliśmy się, wychodząc masowo na ulice miast i miasteczek w całej Polsce, aby pokazać, że dostęp do aborcji ma znaczenie. Ponad 80% społeczeństwa jest przeciwko regresywnym zmianom wprowadzonym w ostatnim czasie. Działamy, żeby to zmienić!