Bezprecedensowa eskalacja konfliktu między Izraelem a Hamasem i innymi ugrupowaniami zbrojnymi zbiera okrutne żniwo. Liczba ofiar wśród ludności cywilnej jest zatrważająca. Wojna pochłonęła niezliczone życia, inne złamała, zburzyła, wywróciła do góry nogami.  

W styczniu 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości nakazał Izraelowi wdrożenie sześciu środków tymczasowych w celu ochrony Palestyńczyków w Strefie Gazy przed realnym ryzykiem ludobójstwa.

Z każdym mijającym dniem ginie coraz więcej osób, a katastrofa humanitarna w Strefie Gazy pogłębia się. Podpisz naszą petycję, aby wezwać wszystkie strony do natychmiastowego zawieszenia broni w celu zakończenia rozlewu krwi wśród ludności cywilnej i zapewnienia dostępu pomocy humanitarnej do Strefy Gazy. 

Na czym polega problem?

Bezwzględne bombardowania Izraela nadal zabijają Palestyńczyków w Strefie Gazy. W ciągu pięciu miesięcy zginęło ponad 30 000 Palestyńczyków, a ponad 60 000 osób zostało rannych, w tym tysiące pozostanie z trwałą niepełnosprawnością. 

Znaczna część północnej Gazy została zniszczona, a co najmniej 75% całej populacji Gazy jest obecnie wewnętrznie przesiedlona. System opieki zdrowotnej w Strefie Gazy został w dużej mierze zniszczony. Co najmniej 132 izraelskich zakładników wziętych przez Hamas i inne grupy zbrojne jest również nadal przetrzymywanych w Strefie Gazy i pozostaje w niebezpieczeństwie.

Przerażająca liczba ofiar śmiertelnych, rozległe zniszczenia, powszechny głód i niedożywienie, celowe odmawianie pomocy humanitarnej w ramach nielegalnego oblężenia, rasistowska i odczłowieczająca retoryka izraelskich urzędników oraz szeroki kontekst izraelskiego systemu apartheidu są znakami ostrzegawczymi ludobójstwa Palestyńczyków w Strefie Gazy. W styczniu 2024 r. Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że istnieje realne ryzyko ludobójstwa i nakazał Izraelowi podjęcie wstępnych środków w celu ochrony ludności cywilnej.  

W międzyczasie Stany Zjednoczone Ameryki nadużyły prawa weta, aby zablokować w Radzie Bezpieczeństwa ONZ wezwanie do zawieszenia broni, które mogłoby złagodzić ludzkie cierpienie, położyć kres bezprawnym atakom wszystkich stron, pomóc w uwolnieniu zakładników i umożliwić agencjom humanitarnym dostarczenie ratującej życie pomocy, wody i środków medycznych do Strefy.  

Śmierć i zniszczenie, których jesteśmy świadkami, nie mają końca i teraz, bardziej niż kiedykolwiek, człowieczeństwo musi zwyciężyć!

Co możesz zrobić, aby pomóc?

Podpisz naszą petycję i wezwij światowych przywódców do natychmiastowego zawieszenia broni przez wszystkie strony i zakończenia trwającej katastrofy humanitarnej w Strefie Gazy.