Trwająca obecnie eskalacja przemocy w Izraelu i Strefie Gazy jest bezprecedensowa. W rezultacie nasilenia konfliktu zginęły już tysiące cywili po obu stronach. 

Przy wsparciu najwyższej jakości systemu weryfikacji i dbając o zapewnienie bezstronności, monitorujemy działania wszystkich stron konfliktu i publikujemy wyniki naszych dochodzeń w sprawie łamania praw człowieka. 


Aktualności


Najnowsze raporty Amnesty International
dotyczące konfliktu 

W czerwcu br. Amnesty International opublikowała swoje dochodzenie w sprawie majowej ofensywy na Strefę Gazy, stwierdzając, że Izrael bezprawnie zniszczył palestyńskie domy, często bez konieczności wojskowej, co stanowi formę zbiorowej kary wobec ludności cywilnej.   

W swoim raporcie z lutego 2022 r. Amnesty International opisała, w jaki sposób siły izraelskie popełniły w Strefie Gazy (a także na Zachodnim Brzegu i w Izraelu) czyny zabronione przez Statut Międzynarodowego Trybunału Karnego i Konwencję o apartheidzie, w ramach powszechnego i systemowego ataku na ludność cywilną w celu utrzymania systemu ucisku i dominacji nad Palestyńczykami, popełniając tym samym zbrodnie przeciwko ludzkości 

Poprzednie raporty Amnesty International dotyczące naruszeń prawa międzynarodowego i międzynarodowego prawa humanitarnego popełnionych w kontekście walk między Izraelem a palestyńskimi grupami zbrojnymi można znaleźć pod linkiem: RAPORTY.   

Ramy prawne   

Podstawową zasadą międzynarodowego prawa humanitarnego jest to, że strony konfliktu nigdy nie mogą kierować ataków na ludność cywilną i podejmują wszelkie możliwe środki, aby zapobiec krzywdzeniu ludności cywilnej i uszkodzeniom infrastruktury cywilnej.   

Zakazane są również ataki bez rozróżnienia celu, w tym ataki wykorzystujące środki walki, których nie można skierować na konkretny cel wojskowy, takie jak rakiety wystrzeliwane przez palestyńskie grupy zbrojne ze Strefy Gazy. Zakazane jest również branie zakładników, czyli uprowadzenie lub przetrzymywanie połączone z groźbą zabicia, zranienia lub dalszego przetrzymywania zakładnika w celu zmuszenia strony trzeciej do wykonania lub powstrzymania się od wykonania jakiejkolwiek czynności jako warunku uwolnienia lub zapewnienia bezpieczeństwa zakładnikowi. Naruszenie wyżej wymienionych zasad jest zbrodnią wojenną pociągającą za sobą indywidualną odpowiedzialność karną, która rozciąga się na tych, którzy zaplanowali, zatwierdzili i nakazali takie bezprawne działanie.   


Prawa człowieka podczas konfliktów zbrojnych – materiały edukacyjne


Wesprzyj działania Amnesty international

PILNE! PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

W TEJ CHWILI: Laboratorium Dowodów Kryzysowych Amnesty International zbiera, zabezpiecza i weryfikuje zdjęcia, nagrania video oraz lokalizacje wydarzeń. Badacze przeprowadzają wywiady ze świadkami wydarzeń, które miały miejsce na terytorium Strefy Gazy i Izraela. Pracownicy sekcji Amnesty International w Izraelu prowadzą działania reakcyjne. Nasi badacze są również na Zachodnim Brzegu, gdzie monitorują sytuację praw człowieka. Prowadzimy rzecznictwo międzynarodowe. Społeczność międzynarodowa nie może pozostać obojętna na zbrodnie wojenne i musi podjąć zdecydowane działania w celu zatrzymania przemocy i naruszeń praw ludności cywilnej.

Wspieraj