Zdjęcie kobiety szukającej bliskich w gruzach po bombardowaniu obozu dla uchodźców w Strefie Gazy.

Izrael/OTP: Porozumienia o uwolnieniu zakładników i więźniów muszą stworzyć grunt pod trwałe zawieszenie broni 

Nawiązując do informacji o osiągnięciu porozumienia w sprawie wypuszczenia co najmniej 50 izraelskich zakładników, głównie kobiet i dzieci, w zamian za uwolnienie 150 palestyńskich więźniów, w tym wielu dzieci, oraz wprowadzenie czterodniowej przerwy humanitarnej w prowadzonych walkach w okupowanej Strefie Gazy, Agnès Callamard, sekretarzyni generalna Amnesty International powiedziała: 

„Wiadomość, że uwolnionych zostanie co najmniej 50 zakładników przetrzymywanych przez Hamas i inne grupy zbrojne, a także 150 Palestyńczyków i Palestynek przetrzymywanych w izraelskich więzieniach, to wyczekiwana ulga dla wszystkich tych osób i ich rodzin. Konieczne są jednak dalsze działania, aby przeciwdziałać trwającemu cierpieniu i niesprawiedliwości.” 

Choć przerażająca męka zakładników, którzy zostaną uwolnieni, dobiega końca, to ich trauma pozostawi długotrwałe skutki.

Ponawiamy nasz apel do wszystkich ugrupowań zbrojnych o natychmiastowe uwolnienie wszystkich pozostałych cywilów, którzy nadal są zakładnikami w Strefie Gazy. Uwolnienie zatrzymanych Palestyńczyków nie może być warunkiem wstępnym uwolnienia zakładników. Branie ludności cywilnej jako zakładników jest zbrodnią wojenną, a osoby odpowiedzialne za uprowadzanie i pozbawienie ich wolności muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 

Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International  

Ponawiamy nasz apel do wszystkich ugrupowań zbrojnych o natychmiastowe uwolnienie wszystkich pozostałych cywilów, którzy nadal są zakładnikami w Strefie Gazy. Uwolnienie zatrzymanych Palestyńczyków nie może być warunkiem wstępnym uwolnienia zakładników. Branie ludności cywilnej jako zakładników jest zbrodnią wojenną, a osoby odpowiedzialne za uprowadzanie i pozbawienie ich wolności muszą zostać pociągnięte do odpowiedzialności. 

Apelujemy również do izraelskich władz o uwolnienie wszystkich bezprawnie przetrzymywanych Palestyńczyków, także tych przetrzymywanych bez postawienia zarzutów czy procesu w ramach administracyjnego pozbawienia wolności.  Wśród zatrzymanych, którzy mają być wypuszczeni, jest wiele dzieci – najmłodsze w wieku 14 lat. Wielu z nich jest przetrzymywanych, choć nie zostali skazani. Państwo Izrael ma obowiązek uwolnić wszystkich arbitralnie przetrzymywanych palestyńskich więźniów.  

Przeprowadzone w ostatnim czasie śledztwo Amnesty zwraca uwagę na alarmujące pogorszenie się warunków przetrzymywania palestyńskich więźniów, w tym stosowanie jako kar tortur i poniżania więźniów, gwałtowny wzrost liczby przypadków administracyjnego pozbawiania wolności oraz wprowadzanie w więzieniach „nadzwyczajnych” procedur sprzyjających okrutnemu i niehumanitarnemu traktowaniu więźniów. Arbitralne przetrzymywanie, tortury i inne formy złego traktowania są zbrodniami wojennymi, jeśli są skierowane przeciwko osobom znajdującym się pod ochroną na terytoriach okupowanych. 

Czterodniowa przerwa humanitarna da krótką chwilę wytchnienia ponad 2 milionom cywilów, na których spadł ciężar codziennych, bezwzględnych ataków Izraela w okupowanej Strefie Gazy. Wstrzymanie walk na kilka dni nie jest jednak wystarczające, by rozwiązać katastrofalny problem ich cierpienia ani by złagodzić przerażające straty wśród ludności cywilnej. 

Wzywamy wszystkich negocjatorów zaangażowanych w tę pierwszą przerwę humanitarną, władze Izraela, Hamas i inne grupy zbrojne, aby zrobili absolutnie wszystko, żeby ta przerwa została wydłużona do trwałego zawieszenia broni. Człowieczeństwo musi zwyciężyć. Nie tylko jego część. 

Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International 

Bezwzględne bombardowania izraelskie do tej pory przyniosły milionom ludzi masowy rozlew krwi i cierpienie, a jego intensywność oraz skala zniszczenia i cierpień nie mają sobie równych. Do tej pory w Strefie Gazy zginęło ponad 14 000 osób, w tym 5 500 dzieci. Ponad 1 200 osób zginęło podczas przerażających ataków Hamasu oraz innych grup zbrojnych w Izraelu w dniu 7 października. Zintensyfikowane oblężenie izraelskie w Strefie Gazy odcięło również wodę, żywność, środki medyczne i paliwo ludziom znajdującym się w rozpaczliwej potrzebie wskutek celowego aktu okrucieństwa wymierzonego wobec nich jako zbiorowa kara. 

Amnesty International ponawia wezwanie do zawarcia trwałego i skutecznego zawieszenia broni – obejmującego całą Strefę Gazy i wystarczającego do złagodzenia cierpienia; opartego na swobodnym i bezpiecznym przemieszczaniu się ludności cywilnej i pomocy humanitarnej w całej Strefie; umożliwiającego odnalezienie, pochówek i żałobę po zmarłych, zapewnienie odpowiedniej opieki zdrowotnej i opatrzenie rannych, przeprowadzenie niezbędnych napraw szpitali i klinik oraz zapewnienie im niezbędnego zaopatrzenia. 

Amnesty ponawia również swoje wezwanie, aby niezależni obserwatorzy, w tym pracownicy Wysokiego Komisarza ONZ ds. człowieka, Komisji Śledczej ds. Izraela i OTP, Specjalnego Sprawozdawcy ONZ ds. OTP, Międzynarodowego Trybunału Karnego i organizacji praw człowieka, takich jak Amnesty International, uzyskali dostęp do Strefy Gazy w celu przeprowadzenia śledztw badających bieżącą sytuację, w tym bezprawne ataki powietrzne i naziemne oraz inne naruszenia międzynarodowego prawa humanitarnego przez wszystkie strony.   

Kontekst:

W ramach osiągniętego porozumienia przynajmniej 50 izraelskich zakładniczek i zakładników zostanie uwolnionych podczas czterodniowej przerwy humanitarnej w trwającym konflikcie. Za każdych kolejnych zwolnionych 10 zakładników przerwa w walkach zostanie wydłużona o jeden dzień. 

Porozumienie w sprawie zakładników i więźniów może potencjalnie obejmować kolejnych 50 zakładników i nawet 300 palestyńskich więźniów, których nazwiska zostały opublikowane przez izraelskie ministerstwo sprawiedliwości.  Doniesienia medialne wskazują, że przerwa może zostać potencjalnie wydłużona do maksymalnie 10 dni.