Zrujnowana ulica, pośrodku mężczyzna niosący butlę z gazem.

Ludność cywilna w Strefie Gazy w bezprecedensowym niebezpieczeństwie, Izrael narzuca blokadę łączności podczas bombardowań i narastających ataków lądowych

W odpowiedzi na doniesienia o całkowitym braku łączności w okupowanej Strefie Gazy, Erika Guevara-Rosas, starsza dyrektorka ds. badań, rzecznictwa, polityki i kampanii w Amnesty International, poinformowała: 

„Ludność cywilna Palestyny została już uwięziona w okupowanej Strefie Gazy, a teraz jest także całkowicie pozbawiona łączności. Z danych pochodzących z sieci monitorowania internetu wynika, że sygnał gwałtownie słabnie, gdy nasilają się ataki powietrzne i naziemne na Strefę Gazy, w szczególności w północnej i środkowej części tego regionu. Wzywamy Izrael do natychmiastowego  zaprzestania ataków nieróżnicujących celu (między infrastrukturą cywilną i wojskową) i nieproporcjonalnych ataków, które doprowadziły już do śmierci i poważnych obrażeń ludności cywilnej, w tym ponad 3.000 dzieci. Należy również pilnie odblokować infrastrukturę internetową i telekomunikacyjną, która umożliwi prowadzenie akcji ratunkowych podczas izraelskich nalotów i intensyfikacji operacji naziemnych.”

Amnesty International straciła kontakt z współpracownikami w Strefie Gazy, a inne działające na rzecz praw człowieka organizacje napotykają coraz większe trudności w dokumentowaniu przypadków łamania praw człowieka ze względu na intensywność izraelskich ataków i ograniczeń telekomunikacyjnych

Erika Guevara-Rosas, starsza dyrektorka ds. badań, rzecznictwa, polityki i kampanii w Amnesty International

„Zakłócenie łączności oznacza, że uzyskanie kluczowych informacji i dowodów dotyczących łamania praw człowieka oraz popełnienia zbrodni wojennych na palestyńskiej ludności cywilnej w Strefie Gazy będzie jeszcze trudniejsze. Bezpośrednie dotarcie do osób doświadczających tych aktów przemocy staje się niezwykle trudne.”

Najnowsze doniesienia Internet Outage Detection & Analysis (IODA) wykazały, że usługi Netstream, jednego z ostatnich dostawców usług sieciowych w Strefie Gazy, przestały działać w czwartek 26 października. Całkowity zanik sygnału Netstream zaobserwowano także o godzinie 12:00 czasu lokalnego w piątek 27 października. Do piątku awarie obejmujące niemal całość usług dotknęły 15 dostawców usług internetowych, co wpłynęło bezpośrednio na łączność stacjonarną, komórkową i internetową. Palestyńskie Stowarzyszenie Czerwonego Półksiężyca donosi, że straciło kontakt z całym swoim centrum operacyjnym w Strefie Gazy, co znacznie utrudniło działanie służb ratunkowych, w tym opiekę nad poszkodowanymi w wyniku ataków. 

Do intencjonalnej blokady dochodzi wtedy, gdy państwo lub inny podmiot zakłóca dostęp do Internetu określonych społeczności lub w konkretnym regionie. Wyłączenia przybierają różne formy. Mogą powodować spowolnienie działania Internetu, co utrudnia dostęp lub mogą nakazać dostawcom usług internetowych całkowite wyłączenie usług. 

Kontekst

Zgodnie z informacją podaną 27 października wieczorem, izraelskie wojsko rozszerzyło swoje działania naziemne w okupowanej Strefie Gazy. Dostęp do Internetu i sieci telekomunikacyjnych ma kluczowe znaczenie dla ochrony praw człowieka, zwłaszcza w czasach konfliktu. Wcześniejsze badania Amnesty International wykazały, że odcięcie dostępu do Internetu ułatwia represje i łamanie międzynarodowych praw człowieka i międzynarodowego prawa humanitarnego. 


Powyższy tekst jest streszczeniem artykułu. By przeczytać więcej (j. angielski), kliknij poniżej.