Posiedzenie Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości.

Izrael ma obowiązek zastosować się do orzeczenia Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości i zrobić wszystko, by zapobiec ludobójstwu Palestyńczyków

Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości zastosował środki tymczasowe – zabezpieczenie na czas postępowania – w sprawie o ludobójstwo, którą RPA wytoczyła Izraelowi. Decyzja Trybunału to ważny krok, który może pomóc ochronić Palestyńczyków w Strefie Gazy przed dalszym cierpieniem i krzywdą. 

Zgodnie z decyzją Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości Izrael musi: 

  • powstrzymać się od działań zakazanych przez Konwencję o ludobójstwie,  
  • przeciwdziałać i karać bezpośrednie oraz publiczne podżeganie do ludobójstwa, 
  • podjąć natychmiastowe i skuteczne środki, aby zapewnić pomoc humanitarną ludności cywilnej w Strefie Gazy,  
  • zabezpieczyć dowody ludobójstwa, 
  • i przedłożyć Trybunałowi w ciągu miesiąca raport z wykonania tych środków tymczasowych. 

„Środki tymczasowe MTS wskazują, że zdaniem Trybunału przetrwanie Palestyńczyków w Strefie Gazy jest zagrożone. Rząd izraelski musi natychmiast zastosować się do orzeczenia MTS. Wszystkie państwa – w tym te, które krytykowały lub sprzeciwiały się złożeniu przez RPA wniosku w sprawie ludobójstwa – mają wyraźny obowiązek zapewnienia wdrożenia tych środków. Światowi przywódcy z USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec i innych państw UE muszą wykazać szacunek dla prawnie wiążącej decyzji Trybunału i zrobić wszystko, co w ich mocy, aby zrealizować obowiązek zapobiegania ludobójstwu. Niezastosowanie się do tego wymogu byłoby poważnym ciosem dla wiarygodności i zaufania do międzynarodowego porządku prawnego” – skomentowała decyzję Trybunału Agnès Callamard, Sekretarzyni Generalna Amnesty International.

Ponad 26 000 Palestyńczyków, głównie cywilów, zginęło w wyniku prowadzonych od początku inwazji izraelskich bombardowań Strefy Gazy, a około 10 000 nadal uważa się za zaginionych pod gruzami. Co najmniej 1,8 miliona Palestyńczyków zostało wewnętrznie przesiedlonych i pozbawionych dostępu do odpowiedniej żywności, wody, schronienia, urządzeń sanitarnych i pomocy medycznej. 

Republika Południowej Afryki 29 grudnia 2023 r. wniosła przeciwko Izraelowi sprawę do Międzynarodowego Trybunału Sprawiedliwości. RPA zarzuca Izraelowi  ludobójstwo ludności palestyńskiej, do którego doszło w następstwie ataków przeprowadzonych 7 października 2023 r. przez Hamas i inne grupy zbrojne, w których zginęło prawie 1200 osób, głównie cywilów, w Izraelu, a około 240 zostało wziętych jako zakładnicy. Przesłuchania w sprawie wniosku RPA o zastosowanie środków tymczasowych odbyły się w Hadze 11 i 12 stycznia 2024 r. 

W 84-stronicowym wniosku RPA oskarża Izrael o działania i zaniechania „o charakterze ludobójczym, ponieważ zostały popełnione z wymaganym konkretnym zamiarem […] zniszczenia Palestyńczyków w Strefie Gazy jako części szerszej palestyńskiej grupy narodowej, rasowej i etnicznej”. 

Czytaj więcej: https://www.amnesty.org/en/latest/news/2024/01/israel-must-comply-with-key-icj-ruling-ordering-it-do-all-in-its-power-to-prevent-genocide-against-palestinians-in-gaza/