Algieria: Należy przeprowadzić szczegółowe dochodzenie na terenie niedawno odkrytego masowego grobu

-Należy pilnie podjąć kroki mające na celu zabezpieczenie materiału dowodowego na miejscu danego zbiorowego pochówku, zidentyfikowanie ofiar oraz ustalenie prawdy na temat tych zabójstw-, oznajmiła Amnesty International. -Władze Algierii zobowiązane są także do wykorzystania dostępnego materiału dowodowego w celu zidentyfikowania sprawców oraz pociągnięcia ich do odpowiedzialności na drodze uczciwych procesów sądowych-.
Zgodnie z informacjami pochodzącymi z tajnych źródeł, w grobie znajduje się minimum kilkanaście ciał ofiar zamordowanych przez grupy zbrojne w połowie lat 90-tych.
W ciągu ostatnich miesięcy Amnesty International wielokrotnie wyrażała zaniepokojenie w związku z tym, iż władzom Algierii nie udało się przeprowadzić dochodzenia na terenie masowych grobów zgodnie z normami międzynarodowymi. AI obawia się, że bezpowrotnie utracono dowody drastycznego łamania praw człowieka.
Bezkarność wobec przestępstw przeciwko ludzkości, popełnianych od 1992 roku przez grupy zbrojne, służby bezpieczeństwa oraz zbrojone przez państwo oddziały milicji, stanowi ogromny problem, w obliczu którego stoi Algieria. Zamordowano dziesiątki tysięcy ludzi, jednak do chwili obecnej nie było prawie żadnego dochodzenia w sprawie tych nadużyć. Taki stosunek do zbiorowych grobów jest typowym przykładem braku konkretnej inicjatywy ze strony władz Algierii w kwestii dziedzictwa przemocy. Przysparza to trosk i jest przyczyną cierpienia ofiar łamania praw człowieka.
Odczuwają to zwłaszcza rodziny tysięcy ludzi porwanych przez grupy zbrojne w ciągu ostatnich dziesięciu lat. Zostali oni prawdopodobnie przez nie zamordowani, jednak nigdy nie odnaleziono ciał.
Władze Algierii powinny dołożyć wszelkich starań, aby ciała odnalezione w zbiorowym grobie zostały zidentyfikowane, a rodziny ofiar mogły godnie pochować swoich krewnych.
Tło wydarzeń
Od 1998 roku odnaleziono w Algierii minimum kilkanaście zbiorowych grobów. W niektórych z nich znajdowały się szczątki wielu ludzi. Uważa się, że zostali oni zamordowani przez grupy zbrojne. Mimo, że władze na ogół dokonały ekshumacji szczątków znalezionych w grobie, o ile wiadomo AI, zidentyfikowano zaledwie kilka.
Władze generalnie nie dokonały ekshumacji szczątków z grobów, w których, jak się uważa, znajdują się ofiary przestępstw ze strony państwa. Wielokrotnie niszczono miejsca masowego pochówku w zachodniej prowincji Relizane, ewidentnie w celu zatuszowania przestępstw, jakich dopuściły się zbrojone przez państwo oddziały milicji. Wygląda na to, że władze nie zrobiły nic, aby temu zapobiec.
Amnesty International apeluje do władz Algierii o dokonanie ekshumacji  zwłok ze zbiorowych grobów i przeprowadzenie dochodzenia zgodnie z międzynarodowymi normami, w szczególności w zgodzie z Modelowym Protokołem ds. Ekshumacji i Analizy Szczątków Ludzkich, przyjętym przez ONZ (UN Model Protocol for Disinterment and Analysis of Skeletal Remains). Zawiera on szczegółowe wytyczne, którymi rządy winny się kierować w trakcie ekshumacji ludzkich zwłok.
tłumaczenie Eliza Tyszka