Ambasada Izraela odmówiła przyjęcia listów od obrońców praw człowieka.

Maraton Pisania Listów to największe wydarzenie dla obrońców praw człowieka w Polsce organizowane co roku przez Amnesty International. W weekend 12-13 grudnia 2009 w ponad 170 miejscach w całej Polsce zostało napisanych ponad 108 tysięcy listów. Część z apeli została napisana w obronie zagrożonych mieszkańców wiosek Hadidiya i Humsa na Okupowanych Terytoriach Palestyny. Listy adresowane do premiera i Ministra Obrony Izraela były wysyłane bezpośrednio do adresatów lub do Ambasady Izraela, która ma obowiązek przekazać je dalej władzom swojego kraju.
-Postępowanie Ambasady Izraela to wyraz lekceważenia wszystkich ludzi, którzy poprzez pisanie listów w czasie Maratonu chcieli wyrazić w pokojowy sposób swój sprzeciw wobec łamaniu praw człowieka i cierpieniu innych,- powiedziała Draginja Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska.
Amnesty International interweniowała w tej sprawie w Ambasadzie Izraela. Poinformowano nas, że to incydent i poproszono o ponowne przesłanie paczek. Również one wróciły do siedziby Amnesty International z adnotacją -odmowa przyjęcia-, mimo że posiadały na kopercie pieczątkę Amnesty International i były poprawnie zaadresowane.
Tło sprawy
Palestyńskim mieszkańcom wiosek Hadidiya i Humsa w Dolinie Jordanu w rejonie Zachodniego Brzegu Jordanu na Okupowanym Terytorium Palestyny, grozi natychmiastowa eksmisja przez wojska izraelskie. Mieszkańcy podlegają ograniczeniom w przemieszczaniu się, żyjąc w ciągłym strachu przed zniszczeniem ich domów i wyrzuceniem z zamieszkiwanego rejonu. Odmawia się im także niezbędnego do przetrwania dostępu do wody i ziemi. Domy dziesiątek rodzin wielokrotnie były niszczone przez izraelską armię. Mieszkańcy nie maja pozwolenia na podłączenie instalacji elektrycznej ani wodnej, jak również na wiercenie nowych studni. Nie wolno im także korzystać ze studni, ani dróg w najbliższej okolicy, gdyż są one przeznaczone wyłącznie do użytku izraelskich osadników zamieszkujących pobliskie osady. Izraelskie władze utrzymują, że palestyńscy mieszkańcy nie mogą tam dalej mieszkać, ponieważ zasiedlają teren zamkniętej strefy wojskowej, która okala nielegalne osiedla izraelskie. Wysiedlenia mają charakter dyskryminacji. Domy Palestyńczyków są burzone, podczas gdy izraelscy osadnicy działając ponad prawem międzynarodowym, budują swoje osady na terenach palestyńskich, czerpiąc korzyści z ich bogactw naturalnych.
O Maratonie Pisania Listów
Maraton Pisania Listów odbywa się co roku w weekend w okolicach Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka, który przypada na 10 grudnia. W czasie Maratonu przez 24 godziny pisane są ręcznie listy w obronie kilkunastu konkretnych osób lub grup osób, których prawa zostały złamane. Ręcznie pisane, indywidualne wyrazy sprzeciwu wobec łamania praw człowieka mają moc szczególną. Maraton nie jest zwykłą zbiórką pieniędzy, ale konkretnym działaniem. Te listy są naprawdę skuteczne. Amnesty International monitoruje sytuację osób, w obronie których listy są pisane, a następnie na stronie www.amnesty.org.pl publikowane są tzw. -Dobre wiadomości-, czyli informacje, czyj los uległ poprawie. Idea Maratonu narodziła się 10 lat temu w warszawskim biurze Amnesty International. Początkowo Maraton miał charakter lokalny i odbywał się tylko w Polsce. Z czasem stał się akcją ogólnoświatową, która odbywa się w wielu krajach na całym świecie. W 2009 roku Maraton odbył się w 38 krajach na całym świecie, razem napisaliśmy ponad 717 tysięcy listów. Obecnie Maraton Pisania Listów uważany jest za istotny wkład Polski w globalną działalność Amnesty International.
/Koniec

Tematy