Amina Lawal będzie żyła !!! Wygrana apelacja w Nigerii

-To sukces wszystkich obrońców praw człowieka na świecie. Ale dyskryminujące prawodawstwo to nadal wielki problem Nigerii.- – powiedziała Mirella Panek, Rzeczniczka Prasowa Amnesty International w Polsce.

Amnesty International na całym świecie apelowała o sprawiedliwość dla 31-letniej Nigeryjki, matki 1,5 rocznej Wasili. Amina Lawal urodziła dziecko już po rozwodzie. Według prawa szariatu ciąża pozamałżeńska jest wystarczającą przesłanką oskarżenia kobiety o cudzołóstwo. Domniemany ojciec Wasili zaprzeczył stosunkom seksualnym z Aminą Lawal, co okazało się wystarczającym do oddalenia oskarżeń wobec niego. Rozprawa była wielokrotnie odraczana, z powodu nieobecności sędziów.

Poprzedni wyrok wobec Aminy Lawal Amnesty International uznała za sprzeczny z konstytucją Nigerii, a także z prawnymi zobowiązaniami Nigerii wynikającymi z międzynarodowego systemu praw człowieka oraz z Afrykańskiej Karty Praw Człowieka i Ludów. Śmierć przez ukamienowanie jest skrajną formą tortur oraz okrutnego, nieludzkiego i poniżającego karania, zakazanego przez -Międzynarodowy Pakt Praw Politycznych i Obywatelskich-, a także przez -Konwencję w sprawie zakazu stosowania tortur oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania-

Amnesty International nie zajmuje żadnego stanowiska w sprawie systemu religijnego czy prawnego żadnego kraju lecz jesteśmy przeciwni takim karom jak chłosta, amputacja i kamieniowanie, gdyż stanowią one formę tortur czy też okrutny, nieludzki lub poniżający sposób karania według prawa międzynarodowego.

Amnesty International kilkakrotnie prosiła władze nigeryjskie o wstrzymanie kar wprowadzonych na podstawie Szari’atu (prawa muzułmańskiego) i przyczyniających się do maltretowania i tortur. Nie ma żadnego usprawiedliwienia dla wykonywania ostatecznie poniżającego czynu, jakim jest kara śmierci, za żaden występek. W poprzednich wyrokach nigeryjskich sądów szari’ackich w tym roku AI zauważyło pewną prawidłowość; osoby skazywane przez sądy szari’ackie często pochodzą z zaburzonych środowisk, w większości są to kobiety.

Dzięki protestom Amnesty International udało się uratować inną Nigeryjkę -SAFIYĘ Hussaini. Pod presją opinii międzynarodowej prezydent Nigerii Olusegun Obasanjo zapowiedział, że zamierza ułaskawić Safiyę, gdyby wyrok Sądu Apelacyjnego był negatywny, jednak Sąd Apelacyjny w Sokoto w północnej Nigerii uniewinnił ją.