Amnesty International i Instytut Monitorowania Mediów

W lipcu 2005 roku Instytut Monitorowania Mediów nawiązał współpracę z Amnesty International, organizacją pozarządową działającą m.in. na rzecz praw człowieka. Dla potrzeb Amnesty IMM będzie monitorować prasę, radio i telewizję, wyszukując materiały opisujące organizację i dotyczące praw człowieka. Dostęp do pełnej informacji z mediów pozwoli organizacji na pełniejszą ocenę swoich działań i planowanie akcji związanych z ochroną praw człowieka.
”Wiedząc jak naszą działalność przedstawiają media, będziemy mogli lepiej i skuteczniej informować o działaniach Amnesty International; pozyskiwać nowych członków i darczyńców, a także jeszcze skuteczniej walczyć o przestrzeganie praw człowieka na świecie” – powiedziała Mirella Panek, rzeczniczka Amnesty International.
„Amnesty International jest kolejną organizacją społeczną, z którą współpracuje Instytut Monitorowania Mediów” – skomentował sytuację Paweł Sanowski, Dyrektor Zarządzający IMM. – „Naszym zdaniem wspieranie wartościowych przedsięwzięć społecznych jest nie tylko zaszczytne i wyróżniające, ale przede wszystkim stanowi element odpowiedzialnego postępowania firm względem społeczeństwa”. W ten sposób IMM kontynuuje realizację zapoczątkowanej w 2002 roku strategii CSR (corporate social responsibility).
Umowa pomiędzy IMM i AI zawarta jest na czas nieokreślony i nie wyklucza podejmowania innych, wspólnych działań w przyszłości.
Instytut Monitorowania Mediów monitoruje 500 tytułów prasowych, stacje telewizyjne, wybrane programy rozgłośni radiowych oraz polskie zasoby Internetu. Od 2002 r. Instytut Monitorowania Mediów wspiera działalność Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz Polskiej Akcji Humanitarnej, a od 2003 – jest organizatorem konkursu dla studentów „PRaktykuj za granicą”.

Tematy