Amnesty International inauguruje światową kampanię na rzecz powstrzymania przemocy wobec kobiet.

Rozpoczynając ogólnoświatową kampanię na rzecz powstrzymania przemocy przeciwko kobietom Amnesty International pilnie wzywa wszystkich mężczyzn i kobiety do podjęcia przez działań mających na celu zakończenie tego oburzającego procederu. Irene Khan, Sekretarz Generalna AI powiedziała: -To nie jest coś co dzieje się gdzieś tam. To dzieje się tutaj. To nie przydarza się tylko innym ludziom, to dotyczy ciebie, twoich przyjaciół i twojej rodziny. Dopóki wszyscy z nas, mężczyźni i kobiety nie powiedzą -nie, nie pozwolę na to-, to nie będzie miało końca-.

Konferencja prasowa w Warszawie, na zdjęciu od lewej:
Urszula Nowakowska (Centrum Praw Kobiet), Mirella Panek (AI), dr Beata Kowalska (Instytut Socjologii Uniwersytetu Jagiellońskiego), Jacek Białas (AI)
– Amnesty International

Raport Amnesty International pt. -To jest w naszych rękach – stop przemocy wobec kobiet- ujawnia różne powody używania siły: od konfliktu zbrojnego po przemoc w rodzinie oraz bolesne praktyki wywodzące się z tradycji, które mają na celu sprawowanie kontroli nad kobiecą seksualnością.

-Podczas konfliktu kobiety są narażone na przemoc przybierającą różne formy. Począwszy od -dziewczynek żołnierzy-, które stale są gwałcone przez własne wojsko oraz cywilów płci żeńskiej okaleczanych, gwałconych i mordowanych, co jest rodzajem walki, po eskalację przemocy w domu po powrocie wojska z frontu. Konflikty zbrojne mają niszczycielski wpływ na kobiety, który wykracza daleko poza granice istoty użycia siły w trakcie wojny-.

Amnesty International składa hołd organizacjom kobiecym całego świata za ogromny krok jaki nastąpił w kierunku przeciwdziałania przemocy oraz osiągnięcia sprawiedliwości i równości w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci.

-Od pola bitwy po sypialnię kobiety są zagrożone- mówi Irene Khan. -One pierwsze odczuwają brak opieki społecznej, im pierwszym odmawia się edukacji i opieki zdrowotnej. Efekty globalizacji gospodarczej powodują, że coraz więcej kobiet wpada w pułapkę biedy i żyje na marginesie społeczeństwa. Ubóstwo sprawia, że kobiety są bardziej narażone na przemoc i mniej mają możliwości aby od niej uciec. To poważnie ogranicza zdolność kobiet do organizowania się i walki o zmiany. W ten i wiele innych sposobów nie udaje się rządom zająć prawdziwym -postrachem- naszych czasów, z którym codziennie borykają się miliony kobiet-.

-Jako organizacja chroniąca prawa człowieka będziemy mobilizować naszych członków i zwolenników na całym świecie. Będziemy angażować tak mężczyzn jak i kobiety, ponieważ mężczyźni muszą odgrywać decydującą rolę, jeśli mamy skończyć z problemem przemocy wobec kobiet-.

Podczas kampanii Amnesty International będzie:

  • apelować do wszystkich ludzi: kobiet i mężczyzn aby razem podjęli kroki by skończyć z przemocą w stosunku do kobiet;
  • pracować na rzecz świata, w którym wszystkie kultury, tradycje, polityczne i prawne systemy brzydzą się użyciem siły przeciw kobietom;
  • domagać się odpowiedzialności oraz zwalczać bezkarność stosujących przemoc wobec kobiet w czasie pokoju i podczas konfliktów;
  • żądać zniesienia prawa, które dyskryminuje kobiety oraz żądać uchwalenia i skutecznego wdrożenia prawa i innych środków w celu ochrony kobiet przed przemocą;
  • egzekwować odpowiedzialność państw na podstawie prawa międzynarodowego oraz wewnętrznego za prewencję, dochodzenie, karanie i zadośćuczynienie wszystkim aktów użycia siły przeciw kobietom dokonanych w czasie pokoju i konfliktów;
  • zapewniać skuteczne działania mające na celu powstrzymanie przemocy ze strony władz lokalnych, religijnych oraz tradycyjnych i nieformalnych przywódców w stosunku do kobiet na poziomie wspólnot;
  • walczyć w celu ukrócenia bezkarności żołnierzy stosujących przemoc względem kobiet.

-Przemoc wobec kobiet nie jest ani normalna, ani zgodna z prawem ani też dopuszczalna i nigdy nie powinna być tolerowana czy usprawiedliwiana. Może i musi być zatrzymana- podsumowała Irene Khan. -Sami możemy sprawić by było inaczej, by prawa człowieka zagościły w naszym domu-.

Więcej informacji:
» Strona kampanii Stop przemocy wobec kobiet

Tematy