Amnesty International w Białymstoku

Lokalne Zespoły Edukacyjne działają w ramach międzynarodowego programu edukacyjnego -Prawa człowieka – Edukacja – Działanie- realizowanego w Polsce od 2002 r.Program ten jest oparty o pracę i zaangażowanie członków Amnesty International, którzy promują ideę praw człowieka w różnych środowiskach, kierując działania do wielu grup docelowych.
Lokalne zespoły prowadzą w swoich województwach działania edukacyjne w postaci warsztatów dla uczniów szkół średnich i gimnazjalnych, które odbywają się w ramach zajęć szkolnych, warsztaty dla Szkolnych Grup Amnesty International, które odbywają się po zajęciach szkolnych, szkolenia dla studentów (zwłaszcza dla studentów dziennikarstwa), szkolenia dla nauczycieli, dziennikarzy i wolontariuszy innych organizacji.

Obecnie w Polsce działa 11 lokalnych zespołów edukacyjnych Amnesty International. Uczestnicy szkolenia po odbyciu praktyk trenerskich zasilą grono sieci trenerów AI i od października -zaatakują edukacją praw człowieka- na Podlasiu.

Kontakt do Podlaskiego Zespołu Edukacyjnego:
[email protected]
Szkolenie odbywa się dzięki finansowemu wsparciu Międzynarodowego Programu Studiów Uzupełniających / Podyplomowych z zakresu Praw Człowieka i Studiów nad Ludobójstwem – Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies.

Więcej o Master of Arts in Human Rights and Genocide Studies

Tematy