Amnesty International wzywa Kubę do uwolnienia więźniów sumienia.

Organizacja wzywa również prezydenta Raúla Castro do umożliwienia niezależnej kontroli praw człowieka na Kubie poprzez zaproszenie eskpertów z ONZ do przyjazdu na Kubę, jak również umożliwienie innym organizacjom monitoringu stanu prawa człowieka.
Apel został wystosowany tuż przed 7 rocznicą aresztowania 75 kubańskich dysydentów, do którego doszło w okolicach 18 marca 2003 roku. 53 aresztowanych z tej grupy w dalszym ciągu jest pozbawionych wolności. Jednym z aresztowanych w marcu 2003 był Orlando Zapata Tamayo, który zmarł 22 lutego 2010 roku w wyniku protestu głodowego przeciwko warunkom panującym w więzieniu.
-Kubańskie prawo w niedopuszczalny sposób ogranicza prawo do wolności słowa, zgromadzenia i stowarzyszania się- powiedziała Kerrie Howard, zastępca dyrektora Amnesty International ds. Ameryki Płn i Płd. -Kuba desperacko potrzebuje reformy prawnej i politycznej, która sprawi, iż kraj ten będzie przestrzegał podstawowych międzynarodowych praw człowieka-.
-Długotrwałe pobyty w więzieniu dla osób, które w sposób pokojowy chcą korzystać ze swoich praw, jest nie tylko tragedią samą w sobie, ale stanowi również przeszkodę na drodze innych reform, włączywszy początkowe rozmowy dotyczące zniesienia jednostronnego embarga nałożonego przez Stany Zjednoczone na Kubę.- powiedziała Kerrie Howard.
W kubańskiej Konstytucji i Kodeksie karnym szereg artykułów jest niejasnych do tego stopnia, że obecnie są one intepretowane w sposób, który narusza podstawowe wolności. Art. 91 kubańskiego Kodeksu karnego przewiduje karę od 10 do 20 lat lub karę śmierci dla każdego -kto w interesie innego państwa popełni akt, którego celem jest niszczenie niezależności lub integralności terytorialnej Kuby-. Zgodnie z art. 72 -każda osoba powinna zostać uznana za niebiezpieczną, jeżeli wykaże ona predyspozycje do popełnienia przestępstw udowodnionych w drodze postępowania będącej w sprzeczności z normami manifestu o moralności socjalistycznej- i art. 75.1 stanowi, iż każdy funkcjonariusz policji może wydać ostrzeżenie za tego typu -niebezpieczna działalność-. Deklaracja o niebezpiecznym przedkryminalnym stanie może zostać ogłoszona niezwłocznie. Ostrzeżenie może równiez zostać wydane za współdziałanie z -niebezpieczną osobą-.
Prawo 88 przewiduje od 7 do 15 lat pozbawienia wolności za udostępnianie informacji dla Stanów Zjednoczony, gdyż informacje te mogą być wykorzystane do zwiększenia antykubańskich środków, takich jak gospodarcza blokada ze strony Stanów Zjednoczonych. Ustawodastwo zakazuje również własności, reprodukcji lub rozpowszechniania -materiałów wywrotowych- otrzymanych od rządu Stanów Zjednoczonych oraz pozbawienia wolności do 5 lat za współpracę z radiem, stacjami telewizji lub publikacjami, które wspierają politykę Stanów Zjednoczonych.
Z powodu ograniczeń związanych prawem do wolności wypowiedzi i stowarzyszania się, lokalne organizacje pozarządowe borykają się z wielkimi trudnościami związanymi z nagłaśnianiem przypadków łamania praw człowieka. Niezależne międzynarodowe organizacje broniące praw człowieka, włączywszy w to Amnesty International, nie są dopuszczane do wizyt na Kubie.
Tłumaczył Sebastian Szewczyk.

Tematy