Amnesty International zakłada centra regionalne i wzmacnia swoją obecność w Afryce

– Amnesty International szczyci się 50-letnim dorobkiem obrony praw człowieka w Afryce. Przez ponad 50 lat informowaliśmy o nadużyciach i walczyliśmy o ochronę praw człowieka w całym regionie. Otwarcie nowych biur sprawi, że staniemy się jeszcze skuteczniejsi w ochronie praw człowieka w Afryce – powiedziała Draginja Nadaždin, Dyrektorka Amnesty International Polska.- Utworzenie centrów w regionie to część szerszego planu, który ma zapewnić, że Amnesty wciąż będzie czołową organizacją broniącą wolności i sprawiedliwości w regionie.
Nowe regionalne centra w Afryce są częścią ambitnego programu dostosowania i wzmocnienia obecności Amnesty International w krajach globalnego Południa i Wschodu. W następnych 12 miesiącach na całym świecie ma powstać 6 takich centrów.
Dotychczas potencjał Amnesty International skupiony był w przeważającym stopniu w Europie Zachodniej i Ameryce Północnej. Jednocześnie nasza obecność w krajach globalnego Południa i Wschodu była wyraźnie osłabiona. Ta dysproporcja sprawia, że działania organizacji nie są wystarczająco efektywne i niezbędna jest zmiana, która pozwoli na skuteczną ochronę praw człowieka na całym świecie. Tym przełomem jest koncepcja Moving Closer to the Ground – jedna z najbardziej radykalnych zmian, jakie Amnesty International kiedykolwiek wprowadzała w swojej strategii działania.
Moving Closer to the Ground oznacza pracę bliżej źródła problemów. W tworzeniu planów działań uczestniczyć będą w bezpośredni sposób osoby, których prawa człowieka są łamane. Taka współpraca umożliwi precyzyjne identyfikowanie przyczyn naruszeń, wybieranie odpowiednich metod działania, szybkie reagowanie i skuteczne chronienie ofiar łamania praw człowieka. Środkiem do osiągnięcia tego celu jest stworzenie regionalnych centrów w Afryce, Azji, Ameryce Łacińskiej, Europie Wschodniej i na Bliskim Wschodzie. Poza Afryką otwarte zostały już nowe biura w Indiach i Brazylii – krajach, które szybko się rozwijają, ale wciąż musza zmierzyć się z trudną sytuacją praw człowieka.
Pietro Antonioli, przewodniczący Międzynarodowego Komitetu Wykonawczego Amnesty International (International Executive Committee, IEC), w liście do wszystkich sympatyków i aktywistów opisuje szczegółowo, jakie zmiany czekają organizację. http://www.amnesty.ie/sites/default/files/November%202012%20letter%20to%20Amnesty%20members%20from%20Pietro%20Antonioli.pdf Silniejsza obecność pozwoli Amnesty International na znaczący wzrost oddziaływania na przestrzeganie praw człowieka. Ma doprowadzić do szybszego reagowania na wydarzenia, wzmocnić działalność badawczą i pozwolić na silniejszą współpracę z lokalnymi partnerami. W nowych biurach znajdą się eksperci i badacze konkretnych regionów i krajów, eksperci w zakresie rzecznictwa, kampanii i komunikacji.
Do 2015 roku, jako część szerszej inicjatywy zmierzającej do zapewnienia większej globalnej reprezentacji ruchu na rzecz praw człowieka, Amnesty International zamierza zyskać szerokie wsparcie w całej Afryce. Organizacja do tej pory posiadała 13 krajowych biur w Afryce Subsaharyjskiej.
– Dzięki 4,5 mln wspierających nas w ponad 150 krajach osób – członków i aktywistów – jesteśmy jednym z największych światowych ruchów na rzecz praw człowieka. Zmiana ta podkreśla determinację Amnesty International we wzmacnianiu ogólnoafrykańskiego poczucia solidarności i wsparcia ochrony praw człowieka.
Amnesty International ewoluowała od organizacji nawołującej do uwolnienia więźniów sumienia i zakończenia tortur, przez organizację walczącą przeciwko karze śmierci, przymusowym zaginięciom i o prawa kobiet – do zmierzającej do przestrzegania wszystkich praw zawartych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka ONZ.