Amnesty na Docs Against Gravity

W tym roku, jak i w poprzednich latach, nagroda Amnesty International przyznana zostanie filmowi, który w ocenie jury najbardziej przyczynił się do budowania świadomości na temat praw człowieka i do zmiany rzeczywistości, którą opisuje. Zwycięski film otrzyma 3000 EUR i statuetkę.

Jesteśmy przekonani, że wszystkie filmy pokazane w naszym konkursie zasługują na uwagę i uznanie za ich wkład w poszerzanie świadomości istnienia praw człowieka – Draginja Nadaždin, dyrektorka Amnesty International Polska

W skład jury wchodzą: Draginja Nadaždin (dyrektorka Amnesty International Polska), Mirosław Chojecki (prezes Stowarzyszenia Wolnego Słowa, b. więzień sumienia), Tadeusz Sobolewski (krytyk filmowy i publicysta Gazety Wyborczej). Lista filmów biorących udział w konkursie dostępna jest na stronie festiwalu.
“Mamy nadzieję, że nasza nagroda i wyróżnienie będą nadal przyczyniać się do promowania praw człowieka wśród twórców filmów dokumentalnych oraz publiczności” dodała Draginja Nadaždin.
Po filmie “Mury” Amnesty International zaprasza na debatę „Czy mury runą? Jak państwa radzą sobie z kryzysem migracyjnym i uchodźczym? Jak wzmacnianie granic wpływa na sytuację praw człowieka?” Projekcja filmu odbędzie się 20 maja, godz. 19.00 Kinoteka, bilety w cenie 10-15 zł. Wstęp na debatę jest bezpłatny (pierwszeństwo mają osoby z biletami na film poprzedzający dyskusję).
Film Mury przedstawia przykłady granic między różnymi państwami na świecie, które charakteryzują wzmocnione przejścia z murami lub zasiekami. Wszystko z powodu polityki państw odgradzających się od migrantów i uchodźców lub po prostu od sąsiadów. Dzięki filmowi poznajemy historie osób, których los mimo woli związany jest z murem. Żyją na terenie przygranicznym napiętnowanym przez mur, strzegą granicy albo starają się granicę przekroczyć, bo marzą o lepszym życiu lub są do tego zmuszeni, bo są uchodźcami. W debacie zapytamy o konsekwencje takiej polityki na ludzkie życie. Czy wzmacnianie granic jest racjonalnym rozwiązaniem kryzysu migracyjnego i uchodźczego? Jaki wpływ mają takie rozwiązania na prawa osób poszukujących ochrony międzynarodowej?
W debacie udział wezmą:

  • Samer Masri – prezes Wolnej Syrii, organizuje pomoc humanitarną i integrację uchodźców z Syrii
  • dr hab. Maciej Duszczyk – dr habilitowany nauk humanistycznych, kierownik Zespołu Polityk Migracyjnych w Ośrodku Badań nad Migracjami, Zastępca Dyrektora Instytutu Polityki Społecznej UW do spraw współpracy z zagranicą i badań naukowych
  • Maciej Bulanda – współorganizator grupy „Dobrowolki – pomoc dla uchodźców”
  • Aleksandra Górecka – koordynatorka kampanii Amnesty International
  • Prowadzenie: Adam Traczyk – prezes Global.Lab, niezależnego think-tanku zajmującego się sprawami międzynarodowymi