Apel do norweskiego rządu: Nie odsyłajcie mojej rodziny do Afganistanu!

18-letnia Taibeh Abbasi wraz z matką oraz dwójką braci w każdej chwili może zostać odesłana do Afganistanu, w którym nigdy nie była. Decyzji norweskiego rządu stanowczo sprzeciwili się szkolni przyjaciele Taibeh, którzy wraz z Amnesty International rozpoczęli kampanię, by zatrzymać deportację koleżanki.
Taibeh Abbasi jest nastolatką. Marzy, by zostać lekarką, ale jej życie może zmienić się na zawsze. Tak jak tysiące innych Afgańczyków, którzy odnaleźli bezpieczny dom w europejskich krajach, teraz może zostać odesłana do strefy wojny. Taibeh urodziła się w Iranie, do którego jej rodzice uciekli z Afganistanu z powodu trwającej wojny. W Iranie okazało się, że nie są w stanie na nowo odbudować swojego życia, Taibah nie mogła chodzić do szkoły. Rodzina zdecydowała się na kolejną ucieczkę, w 2012 roku trafili do Norwegii.

Rosnąca liczba deportacji z Europy do Afganistanu
Norweski rząd uzasadnia deportację rodziny tym, że Afganistan jest bezpieczny dla zawracanych do niego osób. To twierdzenie jest jednak sprzeczne z raportami Amnesty International oraz wielu innych organizacji. Europejskie rządy zmuszają poszukujących ochrony do powrotu do niebezpiecznych miejsc, naruszając tym samym prawo międzynarodowe.
W ostatnim raporcie Zmuszeni do powrotu do niebezpieczeństwa: Zawracanie osób poszukujących ochrony z Europy do Afganistanu, Amnesty International udokumentowała znaczny wzrost liczby osób przymusowo zawracanych z państw europejskich w czasie, kiedy śmiertelność cywilów w tym kraju jest największa od lat. Raport ukazuje wstrząsające przypadki Afgańczyków, którzy zostali deportowani z Europy, by zginąć lub odnieść obrażenia w atakach bombowych. ONZ, amerykański wywiad, ambasady oraz międzynarodowe organizacje humanitarne ostrzegają, że sytuacja w kraju dramatycznie się pogarsza. W ostatnim tygodniu Komisja Europejska, w związku z pogarszającymi się warunkami, ogłosiła konieczność zwiększenia pomocy humanitarnej dla Afganistanu.
Według oficjalnych statystyk UE między 2015 i 2016 rokiem liczba Afgańczyków zmuszonych do powrotu do Afganistanu z krajów europejskich wzrosła prawie trzykrotnie z 3290 do 9460. Powroty łączą się ze znaczącym spadkiem uznawania wniosków o ochronę międzynarodową z 68% we wrześniu 2015 roku do 33% w grudniu 2016.
Norwegia jest jednym z europejskich krajów, który odsyła największą liczbę Afgańczyków – nie tylko porównując te liczby do całej populacji kraju (około 5 mln), ale także w liczbach całkowitych. Według władz Afganistanu 32% (97 z 304 osób) deportowanych w pierwszych miesiącach 2017 roku pochodziło z Norwegii.
Zasada non-refoulement wynikająca z międzynarodowego prawa oznacza, że państwa nie mogą odesłać nikogo w miejsce, w którym groziłoby im realne ryzyko naruszeń praw człowieka. Odsyłanie ludzi poszukujących ochrony międzynarodowej do Afganistanu w momencie eskalacji przemocy, stanowi jawne naruszenie prawa międzynarodowego.
Amnesty International wzywa do zawieszenia wszystkich deportacji do Afganistanu do czasu aż będą w pełni bezpieczne.
Uczniowie i uczennice mobilizują do masowych protestów
Na początku października ponad 1 500 osób uczestniczyło w demonstracji w Trondheim, zorganizowanej przez uczniów ze szkoły Taibeh. W poruszającym przemówieniu do protestujących Taibeh wyraziła swoje obawy przed powrotem do Afganistanu: „Nasze życie nie będzie spokojne…Jako dziewczyna, jestem szczególnie zagrożona. Moje marzenia o edukacji i karierze zostały zniszczone”.

Rozmawiając z Amnesty Taibeh powiedziała: „Trudno sobie wyobrazić życie w Afganistanie. Nie widzę tam żadnej przyszłości dla mnie i moich braci. Jedyne obrazy jakie dostają się do mojej wyobraźni są negatywne. Dziś w Afganistanie dzieci – szczególnie dziewczęta są narażone na porwania, gwałty, przymusową pracę oraz wiele innych okrutnych rzeczy. Jeśli zostanę odesłana, mogę być jedną z tych dziewcząt”.
Deportacja rodziny Abbisi do Afganistanu może być ruchem, który zabierze przyszłość trzem młodym ludziom. Historia Taibeh jest symbolem okrutnej i nieludzkiej polityki wielu europejskich rządów, które zamykają oczy na rzeczywistość życia w Afganistanie tylko po to, aby zwiększyć liczbę deportacji. Afganistan nie jest bezpieczny dla nikogo.
Przyłącz się do obrony Taibeh i jej rodziny, PODPISZ petycję do rządu Norwegii.