Apel do Unii Europejskiej: Nie ma bezpieczeństwa bez przestrzegania praw człowieka

W dokumencie zatytułowanym -Bezpieczeństwo i przestrzeganie praw człowieka: apel Amnesty International do UE i jej państw członkowskich- Organizacja domaga się, aby wszelkie nowe środki bezpieczeństwa wprowadzone po atakach z 11 września respektowały międzynarodowe normy praw człowieka, do których przestrzegania kraje UE są prawnie zobowiązane, m.in. unijną Kartą Praw Podstawowych przyjętą niespełna rok temu.

-Amnesty International uznaje zasadność i konieczność tego, aby UE i jej państwa członkowskie zapewniły bezpieczeństwo swoim obywatelom i wszystkim innym osobom przebywającym na ich terytorium. Jednakże UE musi równocześnie zapewnić, że realizacja celu, jakim jest zapewnienie bezpieczeństwa, nie odbędzie się kosztem praw, których zobowiązała się chronić, a także, że zasady, które stanowią jej kamień węgielny, nie będą podlegały dyskusji- – powiedział Dick Oosting, dyrektor biura Amnesty International przy UE.

Apel Amnesty International do UE obejmuje szereg istotnych spraw, takich jak:

  • dlaczego prawa człowieka muszą leżeć u podstaw wszelkich podejmowanych środków bezpieczeństwa;
  • jak UE powinna definiować "terroryzm";
  • mechanizmy związane z unijnymi nakazami aresztowania i procedurami ekstradycyjnymi;
  • ochrona mniejszości;
  • bezpieczeństwo i ochrona osób ubiegających się o azyl i uchodźców.

Amnesty International apeluje do UE i jej państw członkowskich o zapewnienie, że wszelkie środki podejmowane w celu zagwarantowania bezpieczeństwa będą w pełni zgodne z międzynarodowymi normami przestrzegania praw człowieka, w tym z Kartą Praw Podstawowych UE.

Tematy