Arabia Saudyjska: zaapeluj o wstrzymanie egzekucji 38 Syryjczyków.

Żaden z nich nie miał dostępu do obrońcy od czasu aresztowania. Podobno wyczerpali już wszystkie środki odwoławcze i ich los spoczywa wyłącznie w rękach Króla, który jako przewodniczący Najwyższej Rady Sądowej zatwierdza wyroki śmierci przed ich wykonaniem.
Syryjczycy przebywają w więzieniu al-Qurayyat w prowincji al-Jawf, na północnym zachodzie Arabii Saudyjskiej, choć podobno niektórzy z nich zostali niedawno przeniesieni do nieznanych miejsc, co może oznaczać przygotowanie do egzekucji.
Od końca Ramadanu (30 IX), podczas którego obowiązywało moratorium na wykonywanie egzekucji, w Arabii Saudyjskiej stracono już co najmniej 15 osób, a od początku roku 92.
TŁO SPRAWY
Arabia Saudyjska stosuje karę śmierci poprzez ścięcie w przypadku wielu przestępstw, również takich, w których nie było ofiar śmiertelnych. Kara ta jest zasądzana w  procesach, które niezmiennie nie spełniają podstawowych międzynarodowych standardów sprawiedliwego procesu. Rozprawy odbywają się w tajemnicy, a oskarżonym rzadko przyznawane jest prawo do bycia reprezentowanym przez prawnika. Mogą być skazani wyłącznie na podstawie zeznań zdobytych przymusem, torturami lub podstępem. W wielu przypadkach ani oskarżeni, ani ich rodziny nie są informowani o przebiegu postępowania sądowego przeciwko nim. Skazani na karę śmierci i ich rodziny mogą nie być poinformowani o dacie egzekucji aż do dnia, w którym ma ona miejsce.
W raporcie z 14 października br. dotyczącym stosowania kary śmierci w Arabii Saudyjskiej Amnesty International zwróciła uwagę na skalę stosowania tej kary i na nieproporcjonalnie duży odsetek obcokrajowców (zwłaszcza z biednych krajów) wśród skazanych, por. Saudi Arabia: Affront to Justice: Death Penalty in Saudi Arabia (Index: MDE 23/027/2008), dostępny na stronie:
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report/saudi-arabia-executions-target-foreign-nationals-20081014
ZALECANE DZIAŁANIA
Prosimy o wysyłanie apeli po polsku, angielsku lub arabsku, w których własnymi słowami:
– poproszą Państwo Króla o nie zatwierdzanie wyroków śmierci przeciwko Bahjatowi Khalidowi Mas-udowi i  37 pozostałym Syryjczykom;
– poproszą Państwo Króla o zamianę tych wyroków na kary pozbawienia wolności;
– poproszą Państwo Króla o zamianę wszystkich innych nie wykonanych jeszcze wyroków śmierci na kary pozbawienia wolności, z myślą o ostatecznym zniesieniu kary śmierci w Arabii Saudyjskiej.
ADRESACI APELI:
Jego Wysokość Król -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Strażnik Dwóch Świętych Meczetów
His Majesty King -Abdullah Bin -Abdul -Aziz Al-Saud, The Custodian of the two Holy Mosques
Office of His Majesty the King
Royal Court
Riyadh
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   (przez MSW) +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Majesty
Jego Wysokość Książe Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Wewnętrznych
His Royal Highness Prince Naif bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of the Interior
Ministry of the Interior
P.O. Box 2933
Airport Road
Riyadh 11134
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 1185 (prosimy próbować kilka razy)
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
Jego Wysokość Książe Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud, Minister Spraw Zagranicznych
His Royal Highness Prince Saud al-Faisal bin -Abdul -Aziz Al-Saud
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
Nasseriya Street
Riyadh 11124
Kingdom of Saudi Arabia  / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 403 0645
Nagłówek: Wasza Wysokość / Your Royal Highness
KOPIE DO:
Przewodniczący Komisji Praw Człowieka
Turki bin Khaled Al-Sudairy
President
Human Rights Commission
P.O. Box 58889
King Fahad Road, Building No. 373
Riyadh 11515
Kingdom of Saudi Arabia / Królestwo Arabii Saudyjskiej
Fax:   +966 1 4612061
Ambasada Królestwa Arabii Saudyjskiej
ul. Stępińska 55, 00-739 Warszawa
Faks: 022 840 56 36
Email: [email protected]
PILNA AKCJA NR 334/08
AI Index: MDE 23/051/2008
Tłumaczenie: Marcin Natorski