Argentyna: zgwałconej nastolatce odmówiono prawa do aborcji

Dziewczynka była przez wiele lat wykorzystywana przez swojego ojczyma. Kiedy okazało się, że zaszła w ciążę, poinformowano o tym władze. W lutym matka dziewczynki złożyła do szpitala regionalnego w Chubut formalny wniosek o to, aby zezwolono jej córce na aborcję. Szpital przekazał na piśmie odpowiedź odmowną, argumentując, że przypadek dziewczynki nie stanowił wyjątku od zakazu aborcji w argentyńskim kodeksie karnym. W drodze wyjątku aborcja jest dopuszczalna w przypadkach zagrożenia życia lub zdrowia kobiety.
Kilka tygodni później, 10 marca, odbyła się rozprawa w drugim sądzie rodzinnym w Comodoro Rivadavia. Grupa lekarzy (Junta Médica) szpitala regionalnego w Comodoro Rivadavia stwierdziła, że z medycznego punktu widzenia aborcja wciąż jest możliwa. Jednak 12 marca sędzia oddalił wniosek o aborcję traktując prawa embrionu jako ważniejsze niż prawa ciężarnej dziewczynki do życia i zdrowia i orzekając, że zarówno dziewczynka, jak i embrion, są w tym przypadku narażone. Zdaniem argentyńskich prawników ofiary przemocy na tle seksualnym i gwałtów doznają uszczerbku na zdrowiu, definiowanym przez WHO jako stan pełnego fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu.
Amnesty International uważa, że odmowa przeprowadzenia bezpiecznej i legalnej aborcji w przypadkach gwałtu jest łamaniem praw człowieka. W ten sposób podwójnie represjonuje się kobiety, które już ucierpiały z rąk swoich prześladowców. Amnesty International uważa, że udział systemu sądowniczego w sprawach takich jak ta jest nieuzasadniony. Jak widać także w tym przypadku, powoduje on niedopuszczalne opóźnienia w podejmowaniu decyzji o aborcji. Na przykład dziewczynka opisywana w tej Pilnej Akcji jest już w 23 tygodniu ciąży.
W innym podobnym przypadku, także w marcu, sędzia Sądu Najwyższego w Chubut orzekł, że dziewczynka (-A.G.-) mogła poddać się aborcji, unieważniając tym samym decyzję sędziego sądu niższej instancji utrzymaną w apelacji. A. G. jest już po aborcji.
PROSIMY O NIEZWŁOCZNE WYSYŁANIE APELI po hiszpańsku lub w swoim własnym języku:

  • Wyrażających zaniepokojenie tym, że drugi sąd rodzinny w Comodoro Rivadavia odmówił prawa do aborcji 15-letniej ofierze gwałtu i stwierdzających, że Amnesty International uważa odmowę przeprowadzenia bezpiecznej i legalnej aborcji w przypadkach gwałtu jest łamaniem praw człowieka;
  • Wzywających lokalne władze ds. zdrowia do udzielenia wszelkiej opieki zdrowotnej, w tym aborcji i opieki psychologiczno-społecznej, jakiej może wymagać dziewczynka opisana w tej Pilnej Akcji, zgodnie z jej wolą,
  • Wzywających federalne władze ds. zdrowia do niezwłocznego wdrożenia wspólnie z lokalnymi władzami ds. zdrowia protokołów udzielających pracownikom służby zdrowia wskazówek nt. wykonywania legalnej aborcji.

PROSIMY O WYSYŁANIE APELI PRZED 26 KWIETNIA 2010 DO:
Dr Ignacio Hernández
Secretario de Salud
Secretaría de Salud de Chubut
Moreno 555, Rawson
Chubut
Argentina
Fax: 00 54 29 6548 3055
Dr Juan Luis Manzar
Ministro de Salud
Av. 9 de Julio 1925
Cdad. Aut. de Buenos Aires
C1073ABA
Fax: 00 54 11 4381 6075
Email: [email protected]
oraz kopii do:
Dra. Cristina Fernández
Presidenta de la Nación
Dirección de Documentación Presidencial
Balcarce 24
Cdad. Aut. de Buenos Aires
C.P. 106
Fax: 00 54 11 4344 3700

Ambasada Republiki Argentyńskiej
ul. Brukselska 9, 03-973 Warszawa
tel. (22) 617 60 28-29; fax (22) 617 71 62
tłum. Ola Szkudłapska