Australia/Stany Zjednoczone: Guantanamo – prawa człowieka nie mogą być przedmiotem politycznych układów

Wszystkie państwa mają obowiązek stanowczej ochrony praw własnych obywateli w sytuacji, gdy są oni pozbawieni wolności decyzją władz państwa trzeciego. Na rządach wszystkich państw spoczywa także obowiązek sprzeciwiania się wszelkim przypadkom łamania prawa międzynarodowego; nie może mieć przy tym znaczenia fakt, że dopuszcza się tego państwo sojusznicze.

„Rząd Australii powinien użyć swoich wpływów wśród partnerów w Stanach Zjednoczonych i wymóc w ten sposób postępowanie zgodne z międzynarodowymi normami dotyczącymi uczciwego procesu oraz warunków przetrzymywania osób; w tej kwestii niedopuszczalne są jakiekolwiek układy lub ustępstwa,” podkreśliła Amnesty International.

Według doniesień władze brytyjskie prowadzą z rządem Stanów Zjednoczonych rozmowy w sprawie losu 9 obywateli Zjednoczonego Królestwa osadzonych w Guantanamo.

Władze Stanów Zjednoczonych odmawiają ujawnienia tożsamości 660 przebywających nadal w Guantanamo więźniów. Osadzeni, pochodzący z około 40 państw, znajdują się w faktycznej próżni prawnej; nie mogą korzystać z pomocy adwokata, nie mają możliwości kontaktu z rodzinami.
Więcej informacji:
» Raport dotyczący więźniów z Guantanamo (-United States Of America: Guantánamo detainees: Human rights are not negotiable-) jest dostępny tutaj