Bahrajn: około 250 osób zagrożonych torturami

Od czasu aresztowania 23 szyickich działaczy politycznych i aktywistów praw człowieka w sierpniu tego roku, według szacunków działaczy w Bahrajnie, rząd zaaresztował dodatkowo 230 osób. Wszyscy zatrzymani szyici zostali zatrzymani w związku z antyrządowymi demonstracjami i zamieszkami mającymi miejsce w szyickich miastach i wioskach. Oficjalne dane nie zostały ujawnione. Podczas tych wydarzeń, niektórzy demonstranci podpalali opony i rzucali koktajle Mołotowa na siły bezpieczeństwa.

Przez pierwszych parę tygodni wszyscy aresztowani byli trzymani w odosobnieniu; jednakże, niektórym z nich pozwolono ostatnio na wizyty członków rodziny. Niektórzy z pierwszej grupy 23 początkowo zatrzymanych, widzieli się ze swoimi adwokatami tylko raz, kiedy zostali przyprowadzeni do państwowego prokuratora parę tygodni temu, ale nie pozwolono im na jakiekolwiek konsultacje. Reszta zatrzymanych nie miała żadnego dostępu do adwokatów.
Ta odmowa kontaktu zwiększa ryzyko tortur i znęcania się nad przetrzymywanymi. Zarówno rodziny jak i adwokaci niektórych z 23 mężczyzn aresztowanych w sierpniu potwierdziło, że przetrzymywani byli torturowani. Rząd zaprzecza tym zarzutom, zabraniając publikacji jakichkolwiek informacji spraw dotyczących 250 zatrzymanych. Za złamanie tego zakazu grozi kara do roku pozbawienia wolności. Human Rights Watch poprosił o dostęp do niektórych z zatrzymanych, ale władze odrzuciły te prośby w ostatnich paru dniach.
Od czasu pierwszych aresztowań, władze Bahrajnu  utrudniały działania obrońców praw człowieka oraz innych organizacji. We wrześniu tego roku, rząd Bahrajnu zawiesił działalność legalnie zarejestrowanego Bahrańskiego Towarzystwa Praw Człowieka (BTPC), zarzucając mu -prawne i administracyjne nieprawidłowości- i współdziałanie z -nielegalnymi organizacjami-, po tym jak Towarzystwo publicznie skrytykowało rząd za naruszanie praw człowieka 23 aresztowanych osób.Urzędnik z Ministerstwa Rozwoju Społecznego został mianowany tymczasowym administratorem Towarzystwa. W ostatnich tygodniach trzem aktywistom praw człowieka zostało, między innymi, tymczasowo wstrzymane pozwolenie wyjazdu za granicę, gdzie mieli uczestniczyć w spotkaniach i szkoleniach z zakresu praw człowieka. Jednakże później zostali poinformowani, że mogą podróżować bez ograniczeń. PROSIMY O NATYCHMIASTOWE WYSYŁANIE APELI w języku arabskim lub angielskim:

  • Wzywając władze Bahrajnu o pozwolenie zatrzymanym i ich rodzinom na regularny i prywatny dostęp do swoich adwokatów;
  • Wzywając władze Bahrajnu do przeprowadzenia szybkiego, wyczerpującego i niezależnego śledztwa w sprawie zarzutów stosowania tortur i złego traktowania, wniesionym przez rodziny i adwokatów na rzecz niektórych z więźniów;
  • Podkreślając, że jakikolwiek urzędnik lub inny odpowiedzialny za torturowanie lub w inny sposób złe traktowanie więźniów zostanie pociągnięty do odpowiedzialności zgodnie z międzynarodowym kodeksem praw człowieka;
  • Wzywając rząd Bahrajnu do zniesienia wszelkich ograniczeń w dowolnych organizacjach praw człowieka oraz działaczy w Bahrajnie.

Prosimy o wysyłanie apeli do:

Shaikh Khalifa bin Salman Al Khalifa
Prime Minister
Office of the Prime Minister
P.O. Box 1000, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 17533033
Nagłówek: Wasza Wysokość

Shaikh Khalid bin Ahmed Bin Mohamed Al Khalifa
Minister of Foreign Affairs
Ministry of Foreign Affairs
P.O. Box 547, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 17212603
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo


Shaikh Khaled bin Ali Al Khalifa
Minister of Justice and Islamic Affairs

Ministry of Justice and Islamic Affairs
P. O. Box 450, al-Manama, Bahrain
Fax: +973 17536343
Nagłówek: Wasza Ekscelencjo

Ponadto prosimy o wysyłanie kopii do przedstawicieli dyplomatycznych akredytowanych  Bahrajnu w Polsce:

Ambasada Królestwa Bahrajnu
Klingelhöfer Str. 7, D-10785 Berlin
tel. + 49 30 868 777 77
fax + 49 30 868 777 88
e-mail: [email protected]

Tło sprawy

Bahrajn jest konstytucyjną monarchią. Na czele stoi król Issa bin Sheikh Hamad Al Khalifa. Szefem rządu jest premier Sheikh Khalifa bin Salman Al Khalifa. Jest szefem gabinetu złożonego z 20 członków, 80 procent z nich należy do muzułmanów sunnickich z rodziny królewskiej.

Bahrajn ma dwa organy ustawodawcze: Izbę Deputowanych, wybieranych w wyborach powszechnych i Radę (Szura), mianowaną przez króla. W 2006 roku wyborach parlamentarnych do Izby Deputowanych opozycja grupy islamskich szyitów, al Wifaq, wygrała 17 z 40 miejsc w nowej Izbie zdominowanej przez szyitów i sunnitów grup islamskich. W 2006 wybory odbyły się pomimo doniesień o łamaniu praw człowieka.

Od 2006 roku, zamieszki przeciwko rządowi miały miejsce głównie w szyickich wioskach. Policji zarzuca się stosowanie nadmiernej siły w niektórych przypadkach w kontekście tych rozruchów oraz inne naruszenia praw człowieka.

Kolejne wybory parlamentarne mają się odbyć w dniu 23 października 2010 roku.

Jest to aktualizacja Pilnej Akcji MDE 11/005/2010 UA 195/10 Data wydania: 08 października 2010. Więcej informacji: http://www.amnesty.org/en/library/info/MDE11/005/2010/en
Prosimy o wysyłanie apeli nie później niż 19 listopada 2010.

tłum. Izabella Lewis