Białoruś musi uwolnić Alesia Bialackiego

Aleś Bialacki, szef Centrum Praw Człowieka “Wiasna”, został zatrzymany 4 sierpnia w centrum Mińska pod zarzutem wykorzystywania prywatnego konta w banku na Litwie do wspierania aktywności swojej organizacji, działającej na rzecz praw człowieka na Białorusi.
“Wiasna” została zdelegalizowana przez władze białoruskie w 2003 roku i jako nielegalna organizacja nie ma prawa otworzyć sobie konta w banku na Białorusi.
W 2005 roku działanie w imieniu niezarejestrowanej (czyli nielegalnej) organizacji stało się przestępstwem, karanym pozbawieniem wolności od sześciu miesięcy do roku.
Bialacki, który jest również wiceprzewodniczącym Międzynarodowej Federacji Praw Człowieka, miał zostać aresztowany na skutek informacji bankowej przekazanej władzom białoruskim przez litewskie Ministerstwo Sprawiedliwości.
– Białoruś ma prawo karać za uchylanie się od płacenia podatków. Ale zarzuty stawiane Alesiowi Bialackiemu mają podłoże polityczne. Jest więźniem sumienia, zatrzymanym z powodu swojej działalności na rzecz praw człowieka, i powinien zostać natychmiast zwolniony powiedziała Heather McGill, researcherka Amnesty International zajmująca się Białorusią.
– Odmawiając zarejestrowania działającej zgodnie z prawem organizacji pozarządowej i przez to uniemożliwiając jej otwartej działalności, rząd Białorusi nie pozostawia działaczom takim jak Aleś Bialacki wyboru: aby finansować swoją działalność, muszą korzystać z kont bankowych w sąsiednich państwach.
– Zatrzymanie Alesia Bialackiego jest elementem trwającego od dawna nękania działaczy na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i obrońców praw człowieka, które nasiliło się po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku.
Bialacki został zatrzymany 4 sierpnia przy Placu Zwycięstwa w Mińsku przez ubranych po cywilnemu pracowników Wydziału Dochodzeń Finansowych. W biurze “Wiasny” zarekwirowano dokumenty i sprzęt. Przeszukano mińskie mieszkanie Bialackiego i jego letni dom pod miastem.
Bialacki jest przetrzymywany w areszcie w Mińsku.
W ciągu ostatnich sześciu miesięcy doszło do bezprecedensowego pogorszenia się sytuacji praw człowieka na Białorusi. Zatrzymano ważniejszych opozycjonistów, brutalnie traktowanych i skazanych w niesprawiedliwych procesach. Nękani są działacze na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, dziennikarze i krytyczne wobec władz organizacje pozarządowe.
“Wiasna” działa na Białorusi od 1998 roku, rok później została zarejestrowana jako organizacja pozarządowa. W 2003 roku, po tym jak monitorowała przebieg wyborów, władze wycofały jej oficjalny status i wielokrotnie uniemożliwiały jej ponowną rejestrację.
Po wyborach prezydenckich w grudniu 2010 roku pracownicy organizacji znaleźli się pod narastającą presją władz.