Białoruś: napisz w obronie Kazulina

Amnesty International wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia profesora Aleksandra Kazulina, lidera Białoruskiej Partii Socjaldemokratycznej Hramada, byłego rektora Białoruskiego Uniwersytetu Państwowego i byłego kandydata na prezydenta, który od czerwca 2006 roku przebywa w więzieniu. Uważamy, że Aleksander Kazulin jest więźniem sumienia i że jego dalszy pobyt w więzieniu stanowi naruszenie wolności zgromadzeń, stowarzyszania się i swobody wypowiedzi.

Aleksander Kazulin jest przetrzymywany niezgodnie z prawem, po rażąco niesprawiedliwym procesie. Organizacja uważa, że zarzuty, które mu postawiono i za które odbywa wyrok pięciu i pół roku pozbawienia wolności, to ewidentny pretekst zastosowany przez władze, by zastraszyć Kazulina i powstrzymać jego legalną działalność polityczną.
Tło wydarzeń

Amnesty International obserwowała, w jaki sposób podczas marcowych wyborów prezydenckich władze białoruskie traktują Aleksandra Kazulina i członków jego sztabu wyborczego, jego rodzinę oraz prawnika. Przy wielu różnych okazjach działacze głównego sztabu Kazulina byli zatrzymywani i bici, a służby bezpieczeństwa zabierały sprzęt biurowy. Ihor Rynkiewicz, prawnik Kazulina, został 2 marca skazany za -drobne chuligaństwo-. Później uniewinniono go z powodu braku dowodów. Pod koniec marca aresztowano i skazano na pięć dni pozbawienia wolności brata Aleksandra Kazulina, Uładzimira. Skazano go za niepodporządkowanie się rozkazowi milicjanta. Doszło do tego 2 marca, kiedy usiłował się czegoś dowiedzieć na temat zaaresztowania swojego brata.

Aleksander Kazulin został skazany na mocy art. 339 p. 2 (-chuligaństwo-) i art. 342 p. 1 (-organizowanie grupowej działalności naruszającej porządek publiczny lub aktywne uczestnictwo w takiej działalności-) białoruskiego kodeksu karnego. Oskarżyciel zażądał dla niego sześciu lat pozbawienia wolności, po trzy za każdy zarzut. 13 lipca 2006 roku sąd dzielnicowy w Mińsku skazał go na pięć i pół roku więzienia.

Od października od grudnia przez 53 dni Kazulin prowadził głodówkę protestacyjną. Zakończył ją w stanie skrajnego wycieńczenia. Według jego żony, Iriny Kazuliny, która w styczniu i w lutym 2007 odwiedziła biuro Amnesty International w Warszawie, po zakończeniu głodówki, kiedy niebezpieczeństwo dla życia jest największe, nie dopuszczono do niego ani Czerwonego Krzyża, ani wybranego przez rodzinę lekarza specjalisty. Obecnie jego stan sie poprawił.

Co możesz zrobić-


Wyślij list lub kartkę pocztową do Aleksandra Kazulina z wyrazami wsparcia i solidarności. Możesz pisać po rosyjsku lub białorusku (Irina Kazulina, żona uwięzionego, powiedziała Amnesty, że korespondencja w innych językach nie jest mu przekazywana). Twoje życzenia na pewno wesprą go w tym trudnym okresie. Według informacji od Iriny Kazuliny, na Boże Narodzenie dostał ponad 200 kartek.
Jeśli chcesz, możesz skorzystać z poniższego wzorca:
Myślę o Tobie: – —– — —-
Myślimy o Tobie: — —— — —-
Dobrze Ci życzę: – —– —- —–
Dobrze Ci życzymy: — —— —- —–

Adres:
Alyaksandr Kazulin
IK No. 3
Vitsba
211300 Vitsebsk region
Białoruś
 
Napisz do władz Białorusi – po polsku, białorusku, rosyjsku lub angielsku:
–         Wezwij do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia więźnia sumienia Aleksandra Kazulina;
–         Przypomnij władzom o ich zobowiązaniach na mocy art. 19, 21 i 22 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, którego  Białoruś jest stroną, dotyczących przestrzegania prawa do swobody wypowiedzi, zgromadzeń i stowarzyszania się;
–         Wezwij władze białoruskie, aby skończyły z utrudnianiem działalności, zastraszaniem i nękaniem działaczy społeczeństwa obywatelskiego, którzy są zaangażowani w promowanie i ochronę praw człowieka na Białorusi;
–         Wezwij do przeprowadzenia pełnego i niezależnego dochodzenia w sprawie doniesień o brutalnym traktowaniu Aleksandra Kazulina przez funkcjonariuszy państwowych, a także do zapewnienia, że Kazulin otrzyma pełne zadośćuczynienie za to traktowanie.

Adresy:
 
Prezydent
Alyaksandr G. LUKASHENKA
ul. Karla Marxa 38
220016 Minsk, Białoruś
Fax:             +375 172 26 06 10, +375 172 22 38 72
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prezydencie
 
Prokurator Generalny
Petr P. MIKLASHEVICH
ul. Internatsionalnaia 22
220050 Minsk, Białoruś
Fax:             +375 172 26 41 66
Zwrot grzecznościowy: Szanowny Panie Prokuratorze
 
Ambasador Republiki Białoruś w Polsce
JE Paweł Łatuszka
ul. Wiertnicza 58, 02-952 Warszawa
tel. (0-22) 742 09 90, 842 52 02
tel./fax (0-22) 742 09 80
e-mail: [email protected]
Prosimy również o listy w obronie Żmiciera Daszkiewicza

Tematy