Białoruś odrzuca wezwanie Rady Europy do moratorium na wykonywanie kary śmierci.

Wyrok został wydany niecały tydzień po tym, jak Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy przegłosowało 23 czerwca na korzyść Białorusi przywrócenie statusu Specjalnego Gościa pod warunkiem, że Białoruś ogłosi moratorium na wykonywanie kary śmierci.
-Wyrok śmierci jest jasnym dowodem na to, że de-facto nie ma na Białorusi moratorium, jak twierdził rząd, i że musimy pozostać uczuleni na możliwość, że nadal będzie tam kontynuowanie wykonywanie kary śmierci,- powiedział Nicola Duckworth, Dyrektorka Amnesty International ds. Europy i Azji Centralnej. -Nadszedł najwyższy czas, aby Białoruś dołączyła do reszty Europy i poczyniła pierwszy krok do zabronienia kary śmierci.-
Jak podaje prasa, dwoje mężczyzn (których imiona nie zostały podane) zostało skazanych za serię morderstw na starszych samotnych kobietach, popełnionych w okresie między grudniem 2007 a styczniem 2008, w rejonie Drohiczyńskim niedaleko Brześcia, w południowo- zachodniej części kraju. Mężczyzna skazany na śmierć podobno wykonywał różne prace dla starszych kobiet, aby odkryć gdzie przechowują kosztowności. Wracał potem żeby je udusić, przy pomocy swojego towarzysza. Został także skazany za popełnienie, już samodzielne, dwóch innych morderstw. Jego towarzysz został skazany na dożywocie. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w styczniu 2009. Wyrok jeszcze nie jest prawomocny i wciąż może być apelacja wniesiona do Sądu Najwyższego.
Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński protestują przeciw karze śmierci we wszystkich przypadkach bez wyjątku i bez związku z naturą zbrodni, cechami przestępcy, czy metodą wybraną przez państwo do zabicia skazanego. Kara śmierci narusza prawo do życia zawarte w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka i jest okrutną, nieludzką i poniżającą karą.
21 stycznia, Prokurator Generalny Gregory Wasilewicz ogłosił prasie, że w roku 2008 została wykonana jedna kara śmierci, natomiast 25 czerwca, Przewodniczący Sądu Najwyższego Walenty Sukala podał, że w 2008 wykonano dwa wyroki.-Nie ma innych źródeł informacji dostępnych publicznie i takie sprzeczności świadczą o absolutnym braku dostępnych i godnych zaufania danych na temat kary śmierci na Białorusi,- mówi Aleh Hulak, Przewodniczący Białoruskiego Komitetu Helsińskiego.
Amnesty International i Białoruski Komitet Helsiński raz jeszcze wzywają białoruskie władze do zaprzestania stosowania kary śmierci.
Dodatkowe informacje:
Aleksandra Minkiewicz, Rzeczniczka prasowa
tel. kom. 691 357 935
e-mail: [email protected]