Brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce – raport Amnesty International

Polskie prawo zawiera przepisy nakazujące ściganie i karanie przestępstw z nienawiści motywowanych pochodzeniem rasowym, etnicznym, narodowym, wyznaniem lub bezwyznaniowością, ale jednocześnie nie zapewnia podobnej ochrony przed przestępstwami z nienawiści motywowanymi wiekiem, niepełnosprawnością, płcią, tożsamością płciową, orientacją seksualną i statusem społeczno-ekonomicznym.
Raport Dotknięci przez nienawiść, zapomniani przez prawo: brak spójnego systemu zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce pokazuje skutki tego dwutorowego, niespójnego podejścia do zwalczania przestępstw z nienawiści w Polsce.
Raport powstał w oparciu o historie konkretnych osób, które stały się ofiarami przestępstw z nienawiści. Główne wnioski i rekomendacje dla polskich władz, a także sam raport zostaną zaprezentowane podczas konferencji prasowej, na którą serdecznie zapraszamy.
Wśród prelegentów znajdują się:

  • Draginija Nadażdin, Dyrektorka Amnesty International Polska
  • Marco Perolini, ekspert Amnesty International ds. dyskryminacji w Europie
  • Dariusz Paczkowski, artysta i działacz społeczny

17 września godz. 10:00
Austriackie Forum Kultury w Warszawie
ul. Próżna 7/9
Prosimy o potwierdzenie przybycia.
Więcej informacji:
Natalia Węgrzyn
Specjalistka ds. Mediów
e-mail: natalia.wegrzyn(at)amnesty.org.plTel.: 691 357 935