Brazylia: Caveiro – prawdziwy postrach dzieci

Caveir-o stał się znaczącym symbolem porażek polityki bezpieczeństwa publicznego w Rio de Janeiro. Jest to typowy przykład konfrontacyjnego i tworzącego podziały podejścia do kryzysu bezpieczeństwa publicznego w Rio, powiedział Marcelo Freixo z Global Justice podczas rozpoczęcia kampanii przeciwko użyciu caveir-o w brazylijskich slumsach (favelas).
Kampania, organizowana przez Amnesty International, Global Justice, Rede de Comunidades e Movimentos contra a Violencia y el Centro de Defesa de Direitos Humanos de Petrópolis ma wezwać gubernatora stanu Rio de Janeiro, panią Rosângela Rosinha Garotinho de Oliveira do podjęcia reform w dziedzinie polityki bezpieczeństwa Rio, zwłaszcza wokół slumsów. Ściślej, organizacje pozarządowe wzywają władze państwowe by zaprzestały użycia caveir-o do masowego zabijania, zastraszania całych społeczności i przeprowadzania operacji przy nadmiernym użyciu siły.
-Reagowanie przemocą na przemoc wojskową jest zasadniczo nieskuteczne, przynosi wręcz odwrotne efekty. Nie tylko prowadzi do tragicznej śmierci przypadkowych świadków, ale również nie rozwiązuje problemu rosnącej przestępczości  w Rio de Janeiro- powiedział Marcelo Freixo.
Caveir-o stały się plagą dla mieszkańców slumsów w Rio. Pomalowane na czarno z nakreśloną czaszką nadzianą na miecz – godłem elitarnych oddziałów policyjnych Batalh-o de Operaç-es Policiais Especiais (BOPE) –  caveir-o wywołują strach u mieszkańców terenów, w których przeprowadzane były operacje skutkujące szeregiem przypadków naruszenia praw człowieka. Lokalne organizacje broniące praw człowieka otrzymały serię szokujących zeznań naocznych świadków o caveir-o wkraczających na teren slumsów, strzelających na oślep, zastraszając mieszkańców przez megafony.
Przez rozmieszczenie wozów w zaludnionych obiektach, władze używają caveir-o jako narzędzia zastraszenia. Policjanci mają prawo do ochrony własnego bezpieczeństwa podczas wykonywania pracy, ale mają również obowiązek bronić społeczeństwo, któremu służą, powiedział Tim Cahill, badacz Amnesty International zajmujący się Brazylii.
Generalna strategia policji Rio w pokonywaniu kryzysu bezpieczeństwa poróżniła ludność i doprowadziła do spadku pewności co do możliwości państwa w dziedzinie ochrony mieszkańców.
Przemocą i zastraszeniem nigdy nie doprowadzi się do powszechnego bezpieczeństwa. Należy niezwłocznie wprowadzić politykę bezpieczeństwa publicznego opartą na poszanowaniu praw człowieka. Tylko w ten sposób można przerwać błędne koło przemocy w Rio de Janeiro.
Dodatkowe informacje
W październiku 2005 roku Global Justice sporządziła raport -Przemoc policji i brak bezpieczeństwa publicznego- badający najgłębsze źródła przemocy panującej dziś w Rio de Janeiro. Raport wykazał, że polityka państwa skutecznie -kryminalizuje biedę-, skupiając przemoc w najbardziej podatnych na wpływy dzielnicach miasta.
W grudniu 2004 roku Amnesty International sporządziła raport -Wkraczają uzbrojeni: Patrolowanie społecznie wykluczonych społeczności Brazylii-, który ukazuje naruszenie praw człowieka w kontekście państwowych zaniedbań i społecznego wykluczenia.
Ludzie z całego świata  od Mongolii po Norwegię, od Indii po Chile, przyłączają się do lokalnych organizacji pozarządowych biorąc udział w kampanii przeciwko użyciu caveir-o w dzielnicach slumsowych Rio de Janeiro.
Raport Global Justice -Police Violence and Public Insecurity- (-Przemoc policji i brak bezpieczeństwa publicznego-) dostępny na stronach:
http://www.global.org.br/english/arquivos/rio_report1.pdf (język angielski)
http://www.global.org.br/portuguese/arquivos/relatorio_rio1.pdf (język portugalski)
Raport Amnesty International -They come in Shooting: Policing socially excluded communities in Brazil- (-Wkraczają uzbrojeni: Patrolowanie społecznie wykluczonych społeczności Brazylii-) dostępny na stronie:
http://web.amnesty.org/library/index/engamr190252005 (język angielski)