Chile / Argentyna: Walka z bezkarnością kluczem do postępowych rządów

-Prezydent Chile, pan Ricardo Lagos i pan Nestor Kirchner, prezydent Argentyny, powinni okazać swoją determinację działając na rzecz anulowania tych dekretów i artykułów kodeksów karnych w ich krajach, które uniemożliwiają sprawiedliwe dochodzenie prawdy- – stwierdza Amnesty International.

-Pogwałcenia praw człowieka, które miały miejsce podczas rządów dyktatur wojskowych w Chile i Argentynie były zbrodniami przeciwko ludzkości i wzbudzają poważne zaniepokojenie międzynarodowej opinii publicznej.-

Prawo Punktu Ostatecznego i Należnego Posłuszeństwa w Argentynie oraz Dekret 2191 z 1978 roku w Chile przez dekady uniemożliwiały ofiarom i ich rodzinom dochodzenie sprawiedliwości i prawdy dotyczącej poważnych pogwałceń praw człowieka popełnionych podczas dyktatur wojskowych w obydwu krajach.

W Argentynie orzeczenia sądów, uznające Prawo Punktu Ostatecznego i Należnego Posłuszeństwa za nieważne i niezgodne z konstytucją, wciąż jeszcze nie zostały potwierdzone werdyktem sądu najwyższego.

Inicjatywy rządów cywilnych w Chile, podejmowane w celu zmierzenia się z tym obciążającym dziedzictwem, jakie stanowią dokonane w czasach rządów wojskowych pogwałcenia praw człowieka, powinny być kontynuowane. Podstawą działań powinno być egzekwowanie prawa oraz niezależność wymiaru sprawiedliwości. Przyznanie racji tysiącom ludzi, którzy padli ofiarami tortur i którzy w dalszym ciągu czekają na oficjalne uznanie tych prześladowań oraz zadośćuczynienie w aspekcie moralnym i prawnym, powinno być priorytetem w poczynaniach rządów.

-Przedstawiciele rządów obydwu krajów oraz demokratycznych rządów, obecni dziś na spotkaniu, powinni dążyć do tego, aby […] oczekiwania ofiar pogwałceń praw człowieka i ich rodzin, które domagają się prawdy i sprawiedliwości, zostały spełnione bez uprzedzeń i aby ofiary i ich rodziny otrzymały sprawiedliwe i stosowne zadośćuczynienie, ekonomiczne, prawne i moralne.-

Tematy